Nieuwe verslagen en ontwerpen Binnenhofcomplex

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) publiceert vandaag documenten over de renovatie van het Binnenhofcomplex. Het gaat onder meer om verschillende verslagen van het kwaliteitsteam en technische ontwerpdocumenten. Maar ook om cultuurhistorische onderzoeken met daarin bijvoorbeeld informatie over de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer; de Oude Zaal.

Beeld: Najib Nafid
Fontein Binnenhof

Ontwerpdocumenten

De uitvoeringsfase van de Binnenhofrenovatie komt steeds dichterbij. Dit betekent dat het ontwerpproces steeds verder is doorlopen. Allereerst van het programma van eisen naar een structuurontwerp voor een globaal idee van de opdrachtinterpretatie. Vervolgens de stap naar het zogenoemde voorontwerp. De Binnenhofrenovatie is grotendeels een technische renovatie. Maar ook kunnen functies een nieuwe plek krijgen in de voorontwerpen. Voor bijna alle gebouwen van het Binnenhofcomplex zijn de voorontwerpen vastgesteld of opgesteld. Hierna volgt het definitieve ontwerp.

Voorontwerp Tweede Kamercomplex

In het voorontwerp van de Tweede Kamer hebben techniek en specifieke functies, een plek gekregen. Dit is onder meer gebaseerd op de eisen en wensen van de gebruikers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wensen rond integrale toegankelijkheid. In het geval van de Tweede Kamer stelt het Presidium het ontwerp vast, op advies van de Bouwbegeleidingscommissie.

Verslagen kwaliteitsteam

Onder leiding van de rijksbouwmeester Floris van Alkemade komen architecten, RVB’ers en andere genodigden (het kwaliteitsteam) regelmatig bijeen om plannen en ontwerpen door te nemen. De verslagen van het kwaliteitsteam renovatie Binnenhof van najaar 2020 en voorjaar 2021 zijn nu online te lezen. 

Cultuurhistorische onderzoeken

Ter voorbereiding van de renovatie liet het RVB onafhankelijke onderzoekers cultuurhistorische onderzoeken uitvoeren naar de gebouwen. Het Binnenhof is toch een eeuwenoud complex dat bestaat uit veel verschillende gebouwen met uiteenlopende leeftijden en karakteristieken. In cultuurhistorisch onderzoek over de gebouwdelen A en B van de Tweede Kamer wordt bijvoorbeeld ingegaan op de historie van de Oude Zaal.

Challengeboard

De challengeboard adviseert – op verzoek - het programmateam renovatie Binnenhof over strategie van inkoopmanagement en contractmanagement en de werking van contracten in de realisatiefase voor het project. Maar ook over organisatie en aansturing. Leden van de challenge board reflecteren vanuit hun eigen ervaringen en geven hun persoonlijke mening over vraagstukken en onderwerpen. Het is de verantwoordelijkheid van het RVB om de adviezen over inkoop en contract geheel af te wegen met andere invalshoeken en belangen, zoals belangen van gebruikers en de omgeving en de kosten en planning van het project.

‘Openbaar, tenzij’

Publicatie van documenten over de Binnenhofrenovatie volgt uit het besluit: ‘openbaar tenzij’. Dit betekent dat alle belangrijke, vastgestelde documenten openbaar worden, tenzij dat niet kan vanwege veiligheid, commerciële vertrouwelijkheid of bescherming van personen. Dat verklaart waarom soms (delen van) pagina’s zwart zijn gemaakt.