Handreiking onbeheerde nalatenschappen voor bewindvoerders, mentoren en (vrijwillige) schuldhulpverleners

Er bestaat soms onduidelijkheid over de taken die curatoren, bewindvoerders, mentoren of (vrijwillige) schuldhulpverleners nog mogen uitvoeren na het overlijden van een cliënt. Vooral bij cliënten waarvan de nalatenschap vermoedelijk onbeheerd zal blijven, omdat de cliënt bij leven niet beschikt over een vangnet van familie of andere naasten. Om hierbij te helpen is er een nieuwe handreiking, opgesteld door een regiegroep van vertegenwoordigers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), brancheverenigingen, advocatuur en het Rijksvastgoedbedrijf.

Vergroot afbeelding Graven op begraafplaats
Beeld: Joep van Rheenen

Het afwikkelen van de nalatenschap is officieel geen taak van een bewindvoerder, mentor of (vrijwillige) schuldhulpverlener, maar van de erfgenamen. Denk hierbij aan het ontruimen van de eigen woning of het verdelen van de erfenis. Soms is er echter sprake van tijdsdruk, bijvoorbeeld bij de opslag van de inboedel van een verpleeghuiskamer. In dat geval is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bewindvoerder en het verpleeghuis om hier vooraf goede afspraken over te maken. In de nieuwe handreiking staat welke taken de bewindvoerder, mentor of (vrijwillige) schuldhulpverlener wettelijk nog mogen uitvoeren na het overlijden van een cliënt.

Erfgenamen niet bekend

Als de erfgenamen niet bekend zijn, of als zij de nalatenschap bewust onbeheerd laten, dan wijst de rechter iemand aan om de nalatenschap af te handelen. Een van de betrokken partijen moet daarvoor een verzoek doen bij de rechtbank. Het Rijksvastgoedbedrijf, een notaris/executeur, een schuldeiser of een andere belanghebbende kan zo’n verzoek doen.

Aanmelding onbeheerde nalatenschappen

Een vermoedelijk onbeheerde nalatenschap kan worden aangemeld bij het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel om gelden en goederen uit onbeheerde nalatenschappen zoveel mogelijk ten gunste van traceerbare erfgenamen te laten komen.