Nieuwe richtlijn demontage liften gepubliceerd

Vandaag is de jaarlijkse Bewust Veilig Dag in de bouw. Een dag waarop in het hele land in de bouwwereld extra wordt stilgestaan bij veiligheid. Vandaag presenteren het Rijksvastgoedbedrijf en vertegenwoordigers uit de bouw-, liften- en liftdemontagebranche gezamenlijk een nieuwe Richtlijn Demontage Liften.

Liftinspectie
Beeld: Bas Kijzers

De afgelopen jaren werd de bouw- en sloopbranche opgeschrikt door een aantal ongevallen met ernstige en soms fatale afloop bij het demonteren van liften en liftinstallaties tijdens renovatie- of sloopwerkzaamheden. Zowel in de bouw-, sloop- en liftenbranche ontstond daarom de behoefte aan een set regels die de risico’s bij demontage vooraf in beeld brengt en leidt tot een veilige demontagewijze waardoor dergelijke ongevallen worden voorkomen. Het Rijksvastgoedbedrijf en vertegenwoordigers uit de bouw-, liften- en liftdemontagebranche hebben daarom gezamenlijk een Richtlijn Demontage Liften opgesteld.

Deze richtlijn is bedoeld om een veilige demontage van liften en gelijksoortige (vast opgestelde) installaties te waarborgen. De richtlijn geeft handvatten voor opdrachtgevers en aannemers voor het hele werkproces: van het documenteren van de staat van de lift in werking, de buitenbedrijfstelling tot het opruimen van materialen. Naast een veilige werkwijze wordt er in de richtlijn aandacht besteed aan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van degenen die bij de liftdemontage betrokken zijn.

De richtlijn is door de hele sector te gebruiken en is te vinden op www.richtlijndemontageliften.nl.