Exploitatiefase nadert voor splinternieuwe rechtbank Amsterdam

Het consortium New Amsterdam Court House (NACH) heeft op 15 maart 2021 het beschikbaarheidscertificaat gekregen voor de exploitatie van de nieuwe rechtbank Amsterdam. Hiermee wordt een periode van sloop en bouwen afgerond. De sloop van de voormalige rechtbank aan de Parnassusweg begon in januari 2017. De bouw van de rechtbank startte daarna in september 2017. Nu gaat de volgende fase in. Het gebouw is nu beschikbaar voor de rechtbank die kan inhuizen, testen en proefdraaien. Daarna volgt de ingebruikname, met de eerste zittingen op 3 mei 2021. Het consortium blijft betrokken, overeengekomen is dat het onderhoud en de exploitatie van de rechtbank in de komende 30 jaar wordt uitgevoerd door NACH.

Vergroot afbeelding Rechtbank Amsterdam
Beeld: ©Fernando Guerra / Fernando Guerra

Rijksvastgoedbedrijf als opdrachtgever

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 25 mei 2016 de opdracht voor de nieuwbouw van de rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg gegund aan het consortium NACH. De nieuwe huisvesting voor de rechtbank is een functioneel, zichtbaar, herkenbaar en gezagwekkend gebouw geworden. Het gaat om 47.250 m2 voor onder andere kantoren, zittingszalen en verhoorkamers. Het nieuwe gebouw is 10 lagen hoog. De nieuwe huisvesting die door een grote gebruikswaarde en belevingswaarde helpt bij het optimaal en professioneel functioneren van de rechtspraak, bij het bevestigen van de rechtsorde voor het publiek en bij het verstevigen van de positie van de rechtbank als het hart van de juridische wereld. In normale omstandigheden bezoeken 800 tot 1.000 personen de rechtbank en werken er dagelijks 1.000 rechtbankmedewerkers en 200 medewerkers van ketenpartners in het gebouw.

Vergroot afbeelding Rechtbank Amsterdam
Beeld: ©Fernando Guerra / Fernando Guerra

PPS-project

De rechtbank is ontworpen en gerealiseerd en wordt beheerd in een publiek-private samenwerking (PPS) met een DBFMO-contract. Dit betekent dat consortium NACH verantwoordelijk is voor het ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van het nieuwe gebouw en ook de facilitaire dienstverlening doet. Het contract heeft na de ingebruikname van het gebouw een looptijd van 30 jaar met een netto contante waarde van ruim 235 miljoen euro exclusief btw (inclusief 30 jaar beheer, onderhoud en facilitaire dienstverlening).

Consortium NACH

Consortium NACH (New Amsterdam Court House) tekent voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie. NACH is een samenwerking tussen Macquarie Capital, ABT, DVP en KAAN Architecten, Heijmans en Facilicom.