Aanpassing protocol 'Samen veilig doorwerken': mondkapje als 1,5 meter onmogelijk is

Om bouwwerkzaamheden veilig te kunnen blijven uitvoeren, heeft de Rijksoverheid in samenwerking met de sector het protocol Samen veilig doorwerken opgesteld. Sinds 29 oktober is er een nieuwe versie van dit protocol. De basisregels, waaronder 'houd altijd 1,5 meter afstand', blijven onverkort van kracht. Vanaf nu is echter het dringende advies om een mondkapje te gebruiken, wanneer het houden van de 1,5 meter afstand door de aard van de werkzaamheden onmogelijk is.

Warmtepomp in het EOW/WKO-systeem
Beeld: Erik Jansen

Met het protocol wordt actief gecommuniceerd hoe en in welke situaties er veilig doorgewerkt kan worden, zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en het werk niet onnodig stil komt te liggen. Dit protocol zal het Rijksvastgoedbedrijf ook gebruiken bij gesprekken met de gebruikers van ons vastgoed over uit te voeren werkzaamheden.

De aanpassing betreft het advies voor het gebruik van mondkapjes bij contactmomenten. Onder contactmomenten worden die momenten verstaan waarop het onmogelijk is om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. De bouw- en infrasector heeft de afgelopen maanden kunnen doorwerken dankzij het protocol. Hierin wordt beschreven welke specifieke regels er, in aanvulling op de maatregelen van de overheid, voor onze sectoren gelden.

Basisregels voor veilig doorbouwen

Deze aanpassing is een aanvulling op de basisregels. Om ervoor te kunnen zorgen dat we veilig kunnen blijven doorbouwen, blijft het volgen van deze regels absoluut noodzakelijk.

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Was je handen regelmatig.
  • Nies en hoest in je elleboog.

Situaties waarin gebruik van een mondkapje verplicht is

Het gebruik van een mondkapje wanneer het houden van de 1,5 meter afstand door de aard van de werkzaamheden onmogelijk is, is een dringend advies. Er zijn ook situaties waarin het gebruik van een mondkapje verplicht is:

  • Bedrijfsmatig vervoer met meer dan twee personen.
  • Verplaatsingen in publieke binnenruimtes.
  • Werkzaamheden in publieke binnenruimtes waarbij het werkgebied niet afgezet kan worden.

Wanneer wordt het gebruik van een mondkapje afgeraden?

  • Als je al adembescherming draagt.
  • Als het dragen van een mondkapje gevaarlijk is. Bijvoorbeeld als je werkt met draaiende delen of bij elektra. Schat die risico's vooraf in en gebruik geen mondkapje als dit een risico vormt.

Het protocol 'Samen veilig doorwerken' dat in maart 2020 werd opgesteld, is en blijft hét handvat om veilig te kunnen blijven doorwerken in coronatijd.