Bos op Hembrugterrein overgedragen aan gemeente Zaanstad en Hembrug Zaandam B.V.

Op 30 oktober 2019 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het laatste stuk Hembrugterrein overgedragen aan de gemeente Zaanstad. De aanwezige monumenten en bouwwerken zijn verkocht aan de ontwikkelcombinatie Hembrug Zaandam BV. Met de afstoot komt voor het Rijk een einde aan zeven jaar herontwikkeling van de voormalige munitiefabriek middenin de Stelling van Amsterdam.

©Bart Homburg
Patrick Schlick (links, ontwikkelcombinatie Hembrug Zaandam B.V.), wethouder Songül Mutluer (midden, gemeente Zaanstad) en Pieter Dijckmeester (rechts, Rijksvastgoedbedrijf) planten een boom ter ere van overdracht bos Hembrugterrein

Het Rijksvastgoedbedrijf kreeg het verlaten terrein van bijna 43 hectare in 2012 in eigendom. De situatie toen: tientallen monumentale gebouwen die op instorten stonden, een ernstig vervuilde bodem, een slechte bereikbaarheid en weinig naamsbekendheid. De jaren erna is de bodemverontreiniging in kaart gebracht en is de urgente vervuiling gesaneerd. Ook het naoorlogse bos en het monumentale Kleibos zijn daarin meegenomen.

Veel monumenten, zelfs de gebouwen in meest vervallen staat, staan weer fier overeind. De buitenruimte is opgeknapt, en dat met behoud van het groene en industriële karakter van het terrein. Nieuwe wegen zijn aangelegd, evenals een nieuwe hoofdentree. En bovenal: het terrein leeft weer, dankzij de komst van een heleboel verschillende creatieve ondernemers. Door alle positieve ontwikkelingen kon een groot deel van het terrein sneller worden verkocht dan verwacht. In januari 2018 werd ABC Planontwikkeling BV de nieuwe eigenaar.

Nu is het laatste stuk overgedragen aan de gemeente Zaanstad en Hembrug Zaandam B.V. (bestaande uit ABC Planontwikkeling BV en L.I.F.E.). Zij gaan samen werken aan een integraal plan voor het bos en de gebouwen, dat past binnen de kaders van de (her)ontwikkeling van het Hembrugterrein in zijn geheel. De gemeente gaat het bos toegankelijk maken voor het publiek. Er zullen diverse bomen worden geplant en er zullen paden worden aangelegd.

Ter viering van het heugelijke moment van de eigendomsoverdracht en samenwerking, heeft Hembrug Zaandam B.V. de eerste nieuwe boom geschonken. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Zaanstad is deze boom geplant in het monumentale deel van het bos.