Openbare inschrijving voor afstoot deel Veenhuizen

Op 1 oktober sloot de belangstellingsregistratie voor het cultuurhistorisch erfgoed in het Drentse dorp Veenhuizen. Naast een consortium dat al eerder belangstelling toonde, blijken meerdere partijen geïnteresseerd te zijn in het af te stoten vastgoed. Nog dit jaar start er een openbare inschrijvingsprocedure waarbij partijen zich formeel kunnen melden. Als hieruit een nieuwe eigenaar voortkomt, dan krijgt deze partij de mogelijkheid het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg te geven. Met oog voor en gebaseerd op de erfgoedwaarde en aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Beeld: Siebe Swart
Luchtfoto gevangenisdorp Veenhuizen, gesticht in 1823 door de Maatschappij van Weldadigheid voor de heropvoeding van bedelaars en landlopers.

Aan het begin van de negentiende eeuw werd in Veenhuizen een Kolonie van Weldadigheid gesticht. Hier kregen armen uit de stad de kans een nieuw leven op te bouwen. In 1859 werd Veenhuizen eigendom van de Nederlandse staat. De justitiële functie die het dorp toen kreeg, heeft sindsdien centraal gestaan.

Een substantieel deel van Veenhuizen blijft eigendom van de Nederlandse staat. Denk daarbij onder meer aan de twee nog functionerende gevangenissen en de agrarische gronden. Omdat de rest van de grond en gebouwen geen rijksdoel meer dient, wordt dit vastgoed afgestoten.

De eventuele nieuwe eigenaar krijgt de mogelijkheid het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg te geven. Er is ruimte voor een vernieuwende aanpak, gebaseerd op de erfgoedwaarde en met aandacht voor duurzame ontwikkeling. Kansen liggen vooral in de monumentale waarde van de gebouwen en de bijzondere samenhang tussen functie (arbeid, detentie en zorg), gebouwen en verkaveling. Het is de bedoeling dat het af te stoten deel als één geheel overgaat. Zo wordt versnippering voorkomen.

Meer informatie over Veenhuizen, Hoofdweg 120 staat op Biedboek.nl.