Voorgenomen gunning Renovatie Herman Gortercomplex

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het besluit genomen om de opdracht voor de renovatie van het Herman Gortercomplex te Utrecht gunnen aan Dura Vermeer Bouw Hengelo. De opdracht is om van drie gedateerde kantoorgebouwen uit de jaren ’90 één modern en zeer duurzaam rijkskantoor te maken. De renovatie van het complex is de eerste formele aanzet van de transformatie van het gebied Moreelse Park tot een hoogstedelijk duurzaam gebied. De definitieve gunning vindt naar verwachting begin oktober 2019 plaats.

Utrcht, Herman Gortercomplex
Beeld: Hans Roggen

Het Rijkvastgoedbedrijf kiest in samenwerking met de gemeente Utrecht bij de verduurzaming van het Moreelse Park bij station Utrecht Centraal voor een gebiedsaanpak. Het resultaat van deze samenwerking is een gezamenlijke gebiedsvisie: Moreelse Tuinen. Hierdoor wordt een hoogstedelijk, duurzaam, energieneutraal, biodivers en gezond gebied gerealiseerd. Voor dit project heeft Dura Vermeer een consortium gevormd met OTH, DWA en de Groot Installaties. Dit consortium heeft met haar aanbieding een aantrekkelijk, duurzaam en flexibel rijkskantoor ontworpen en sluit daarmee optimaal aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen en -beleid van het Rijk.

De renovatie van het Herman Gortercomplex in hartje Utrecht kost rond de 80 miljoen euro. Na renovatie biedt het complex plaats aan ongeveer 2000 medewerkers. Hierbij is een groot deel afkomstig van verschillende rijksonderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). De renovatie start na planontwikkeling medio 2020. Vanaf eind 2021 nemen verschillende instanties van het ministerie van J&V gefaseerd hun intrek in dit rijkskantoor. Begin 2023 is de renovatie van het pand klaar.