Officierscasino Soesterberg wordt combinatie zorg en wonen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het Officierscasino aan de Kampweg 51 in Soesterberg verkocht aan de ontwikkelcombinatie Schavast en IQNN Development. De nieuwe eigenaar wil van het complex een combinatie van zorg en wonen maken.

Soesterberg, Kampweg 51 Officierscasino
Beeld: Corné Bastiaanse
Soesterberg, Kampweg 51, Officierscasino

De koopovereenkomst is recent getekend. Schavast en IQNN willen de gebouwen en de grond herontwikkelen tot een combinatie van zorg en wonen. De kopers van het Officierscasino zullen in overleg met de gemeente Soest de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Ook zullen de ontwikkelaars met de inwoners in gesprek gaan. Dit aansluitend bij de Nota van Uitgangspunten die in het voorjaar van 2018 is vastgesteld door het college van Burgemeesters en Wethouders, en waarop ook bewoners van Soesterberg hun reactie hebben gegeven.

Maatschappelijke doelen

Het Rijksvastgoedbedrijf is blij dat het pand een eigenaar krijgt die er maatschappelijke doelen mee beoogt. “Het monumentale complex is vanwege de ligging en de ontwikkelingsmogelijkheden een unieke locatie voor herontwikkeling. De combinatie van zorg en wonen past hier heel goed bij”, stelt Michiel von Bönninghausen, die de verkoop van het complex namens het Rijksvastgoedbedrijf coördineerde. “De ideeën die Schavast en IQNN hebben met het Officierscasino sluiten goed aan bij de Nota van Uitgangspunten. Bovendien is het mooi dat zo’n uniek complex op deze manier een nieuwe toekomst krijgt.”

Bouwen vanaf 2020

De kopers van het Officierscasino dienden een voorstel in waarin staat hoe de locatie herontwikkeld zou kunnen worden. Hiervoor maakten zij gebruik van een ontwerp van Kollhoff & Pols Architekten. Als de plannen verder zijn uitgewerkt en de bestemmingsplanprocedure met bijbehorende inspraak is doorlopen, willen Schavast en IQNN starten met de bouw. Naar verwachting gebeurt dit vanaf medio 2020.

Historie

Het Officierscasino bestaat uit drie verschillende gebouwen met rondom een tuin en parkeergelegenheid op een perceel van ruim 2,5 hectare. De historie van het Officierscasino gaat terug tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk bouwden de Duitsers er een onderkomen voor het personeel dat werkte op vliegveld Soesterberg. Rond de bevrijding was er echter weinig meer van over – sommige kogelinslagen zijn nog altijd in het gebouw te zien. Na de oorlog werd het hersteld en kwam het in handen van Defensie dat het gebruikte als Officierscasino voor Luchtmachtofficieren. Het gebouw werd gebruikt voor legering, ontspanning en ceremonies.