Gronden voor windpark bij rijksweg A16 gegund

Er  komt een windmolenpark met drie turbines bij locatie Streepland aan de rijksweg A16. Het Rijksvastgoedbedrijf trof met samenwerkingsverband Goede Buren hiervoor een grondregeling voor het gebruik van rijksgronden. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in dit traject samen met Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant.

Windpark
Beeld: Rob Poelenjee

voor de aanleg en exploitatie van drie windturbines bood het Rijksvastgoedbedrijf via een openbare procedure op Biedboek.nl de rijksgronden voor het vestigen van een opstalrecht aan de markt aan. Enkele jaren geleden startte de provincie Noord-Brabant hiervoor het overkoepelende project WindA16.

WindA16

Windpark WindA16 bestaat uit 28 windturbines die naar verwachting eind 2020 operationeel zijn. Met ruim 100 Megawatt aan vermogen, levert het project een belangrijke bijdrage aan de afspraken tussen de Brabantse gemeenten, provincie en het Rijk om in 2020 470,5 MW aan windenergie te realiseren. Samen leveren de turbines duurzame energie voor circa 75.000 huishoudens.

Green Deal

Het belangrijkste onderdeel waarop deelnemers werden beoordeeld, is een plan van aanpak over de inpassing van het windpark in de omgeving. Daarnaast moeten deelnemers zich houden aan een ‘Green Deal.' De Green Deal draagt bij aan energietransitie in de locale gemeenschap. Het samenwerkingsverband Goede Buren bestaat uit Windunie, Greenchoice en Meewind en scoorde op alle onderdelen het hoogst.