Inkoopplanning: weten dat er een aanbesteding aankomt

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de markt eerder informeren over verwachte aanbestedingen. Dit doet het RVB met ‘de inkoopplanning’ waarin te lezen valt welke aanbestedingen gepland zijn, waar en hoe groot het project bij benadering wordt.

Bouw EMA aan de Zuidas in Amsterdam
Beeld: Rob Acket

Met de inkoopplanning komt het Rijksvastgoedbedrijf tegemoet aan de wens van de markt om eerder inzicht te krijgen in toekomstige aanbestedingen. Zo kunnen partijen zich beter voorbereiden en betere aanbiedingen op tafel leggen.

De inkoopplannning is gebaseerd op de officiële jaaropdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf en geeft de markt inzicht in wat, waar en wanneer iets gaat gebeuren en hoe groot het project is. Aan het overzicht kan de markt echter geen rechten ontlenen.

Het publiceren van de inkoopplanning is een van de actiepunten die het Rijksvastgoedbedrijf in de Marktvisie van februari 2017 heeft afgesproken. Het Rijksvastgoedbedrijf wil met de Marktvisie de samenwerking met de markt verbeteren. Het motto van de RVB marktvisie is: samenwerken op basis van vertrouwen. Het Rijksvastgoedbedrijf wil binnen een zakelijke relatie met marktpartijen werken op basis van wederzijds vertrouwen en de samenwerking structureel aandacht geven.

De inkoopplanning wordt tweemaal per jaar, in het voorjaar en het najaar, aangepast en aangevuld. De meest recente versie is te downloaden via www.rijksvastgoedbedrijf.nl/inkoop.