Inkoopplanning: weten dat er een aanbesteding aankomt

In de Coronacrisis pakt het Rijksvastgoedbedrijf een voortrekkersrol bij het laten doorgaan van werkzaamheden en aanbestedingen. Voor marktpartijen is het belangrijk om te weten welke mogelijke opdrachten eraan komen, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden. Het RVB publiceert daarom een geactualiseerde ‘inkoopplanning’.

©Willy Damen
Nieuwbouw RIVM/ CIBG Utrecht

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de markt informeren over verwachte aanbestedingen. Dit doet het Rijksvastgoedbedrijf met ‘de inkoopplanning’ waarin te lezen valt welke aanbestedingen de komende periode gepland zijn en waar en hoe groot de werkzaamheden bij benadering zijn.

Met de inkoopplanning komt het Rijksvastgoedbedrijf tegemoet aan de wens van de markt om eerder inzicht te krijgen in toekomstige aanbestedingen. Zo kunnen partijen zich beter voorbereiden en betere aanbiedingen op tafel leggen.

De inkoopplanning is tot stand gekomen, rekening houdend met voorzienbare behoeften van de opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf, budget en personele capaciteit om hieraan invulling te geven en ontwikkelingen in de markt. In alle voorlopigheid en globaliteit is beoogd de markt toch zo goed mogelijk inzicht te geven in de planning van wat en waar iets gaat gebeuren en hoe groot de werkzaamheden zijn. Aan het overzicht kan men echter geen rechten ontlenen.

COVID-19 heeft (net als Stikstof en PFAS) natuurlijk impact. De hardheid van de informatie is om die reden beperkter.

De meest recente versie van de inkoopplanning is te downloaden via www.rijksvastgoedbedrijf.nl/inkoop.