Let op veiligheid in omgeving bouwplaats

Al in de ‘definitiefase’ van een project moet de veiligheid van de omgeving van een bouwplaats worden meegenomen. Omgevingsveiligheid rond een bouwplaats is even belangrijk als de arbeidsveiligheid op de bouwplaats. Dat blijkt uit de nieuwe Handleiding stappenplan Veiligheid en Gezondheid (V&G) van het Rijksvastgoedbedrijf. Met deze wijziging lost het RVB de belofte van de minister in om de veilige omgeving van een bouwplaats scherper in het oog te houden.

Schilderwerk Hoftoren in Den Haag juli 2015
Beeld: Bas Kijzers

Die toezegging deed de minister na het onderzoek van de onderzoeksraad voor veiligheid naar het fatale hijsongeval bij Rijnstraat 8 in Den Haag.

Andere wijzigingen

In het stappenplan Veiligheid en Gezondheid zijn ook twee contactmomenten toegevoegd. Ten eerste is een stap ‘warme overdracht’ opgenomen om de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) toe te lichten aan de ontwerpende partij en om de wederzijdse verwachtingen voor het vervolg aan te scherpen. Ten tweede is een stap ‘overleg met bevoegd gezag’ opgenomen voor vroegtijdig overleg met de gemeente over omgevingsveiligheid, als dat volgens de RI&E-definitiefase nodig is.

Ook nieuw in dit stappenplan: de modeldocumenten Veiligheid en Gezondheid staan nu ook op de website van het Rijksvastgoedbedrijf. Externe architecten- en adviesbureaus die een opdracht van het RVB willen of krijgen, kunnen deze documenten nu dus downloaden.