Grondruil maakt nieuwe natuur mogelijk

Provincie Flevoland en het Rijksvastgoedbedrijf hebben afgesproken om percelen van het Rijksvastgoedbedrijf te ruilen met gronden van Staatsbosbeheer en Stichting Het Flevo-landschap. Het gaat om gronden uit het voormalige Oostvaarderswold, voor het programma Nieuwe Natuur van de provincie. Hiermee verandert circa 450 hectare Flevolandse grond van eigenaar. Het is een van de grootste grondruilingen ooit in de provincie.

Blauwe Kiekendieven

De grondruil komt ook ten goede aan het voortbestaan van de Blauwe Kiekendieven in Flevoland, een bedreigde roofvogel. De provincie is erg blij dat het Rijksvastgoedbedrijf meewerkt aan de maatschappelijke doelen van het programma Nieuwe Natuur .

Met het programma Nieuwe Natuur stelt provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd. Een groot deel van de Nieuwe Natuur-projecten is gepland op gronden van het Rijksvastgoedbedrijf. Met deze ruil is grond op de juiste plek beschikbaar voor het realiseren van de projecten Eemvallei-Zuid, Noorderwold-Eemvallei (in het Oosterwoldgebied bij Almere), Hollandse Hout (deelproject van het Oostvaardersplassengebied), Urkerveld en Gouden Randen (langs de Pampushout bij Almere). De provincie en het Rijksvastgoedbedrijf zijn ook in gesprek over de transactie van een 2e deel gronden voor dit programma.