Ecologische verbindingszone helpt de boomkikker

Het Rijksvastgoedbedrijf ondertekende op donderdag 17 november een samenwerkingsovereenkomst voor de ecologische verbindingszone (EVZ) vanaf de vliegbasis Gilze-Rijen, waar een populatie boomkikkers aanwezig is.

Boomkikker op vliegbasis Gilze-Rijen

De EVZ is een natuurlijk ingerichte zone van 25 á 30 meter breed en wordt aangelegd vanaf de vliegbasis Gilze-Rijen, waar een populatie boomkikkers aanwezig is. Het Rijksvastgoedbedrijf is beheerder van dit defensieterrein. Vanaf de vliegbasis loopt de EVZ via terrein van Staatsbosbeheer en gronden van golfclub Toxandria, over grondgebied van de gemeente Breda naar de gemeente Alphen-Chaam. Hier sluit hij aan op de Chaamse Bossen.  De totale lengte van deze EVZ is ruim 11 km.

Via deze verbindingszone kunnen planten en dieren zich van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen. De EVZ is in het bijzonder bedoeld voor de boomkikker. Deze soort is door allerlei oorzaken zeldzaam geworden. In de jaren ‘80 telde de provincie Noord-Brabant nog drie populaties, waaronder de populatie op de vliegbasis Gilze-Rijen. Naast een geschikte leefomgeving voor planten en dieren, biedt deze EVZ ook voordelen voor omwonenden en bezoekers van dit gebied. Zo wordt het gebied ook aantrekkelijker gemaakt voor recreanten.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, besluiten Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, het Rijksvastgoedbedrijf, Golfclub Toxandria en de gemeenten Alphen-Chaam, Gilze en Rijen en Breda deze EVZ gezamenlijk te realiseren. In deze overeenkomst spreken partijen af hoe de EVZ aangelegd wordt, wat de verschillende rollen binnen dit project zijn en hoe zij de kosten verdelen. Na de ondertekening is een subsidieaanvraag ingediend bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant.