Tijdelijke bestemming koepelgevangenis Breda

Om leegstand van de koepelgevangenis in Breda en het terrein er omheen (complex De Boschpoort) te voorkomen, zullen startende ondernemers, kunstenaars, vrijwilligers, gezelschappen, instellingen en organisaties er de komende twee jaar tal van activiteiten ontplooien. Ook inwoners van Breda kunnen daar gebruik van maken of aan meedoen. Dit alles onder de naam ‘FutureDome’, een community die een bijdrage levert aan de stad.

Breda, Kloosterlaan 174, koepelgevangenis

Het blijft de bedoeling dat de voormalige gevangenis te koop komt. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente overleggen over wat de uiteindelijke bestemming wordt. Het duurt zeker nog twee jaar voor het zover is.

Het bedrijf VPS Nederland heeft van het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gekregen het tijdelijke gebruik van de koepel te organiseren.  

De tijdelijke activiteiten worden uitgesplitst in de volgende thema’s:

  • educatie (bijvoorbeeld bijles voor scholieren, computercursussen voor 50-plussers, opvoedondersteuning voor ouders);
  • cultuur en creativiteit (ruimte voor bijvoorbeeld beeldend kunstenaars, vormgevers, theatergroepen, verenigingen, fotografen en filmmakers);
  • de toekomst van stad en omgeving (ruimte voor bijvoorbeeld ondernemers, ontwikkelaars, architecten en planologen);
  • sport, spel en beweging (zoals lessen, clinics, sportmassage, fysiotherapie, voedingsadvies);
  • zorg (onder professionele begeleiding krijgen mensen die minder zelfredzaam zijn een veilige leefomgeving);
  • innovatie en duurzaamheid (ruimte voor vernieuwende diensten en producten, milieu, ecologie en toekomstgericht denken).

VPS wil een deel van de panden beschikbaar stellen voor tijdelijk gebruik door ondernemers, zowel startups als gevestigde bedrijven en profit als non-profit organisaties. Daarnaast is VPS van plan om een aantal gebouwen op het terrein in te zetten voor een bijzondere, tijdelijke woonfunctie (thema: ‘zorg’). De organisatie is hiertoe momenteel in gesprek met verschillende professionele zorgpartijen die zich richten op de tijdelijke huisvesting, verzorging en begeleiding van kwetsbare mensen die verminderd in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren.

De tijdelijke activiteiten moeten passen binnen het geldende bestemmingsplan en binnen het beleid van de gemeente.

Tot 1 december heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers het complex nog in gebruik. De asielzoekers hebben begin oktober azc De Boschpoort al verlaten. VPS Nederland gaat vanaf 1 december van start met het organiseren van de tijdelijke invulling. Startende ondernemers, kunstenaars, vrijwilligers, gezelschappen, instellingen en organisaties die interesse hebben in het gebruik van een ruimte op deze locatie kunnen zich aanmelden op www.futuredome.nl.