Sobere renovatie Binnenhof in één keer

Het kabinet wil het Binnenhof-complex in Den Haag in één keer renoveren. De Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken krijgen dan 5,5 jaar onderdak in het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken en in het huidige gebouw van de Hoge Raad. Een zo sober mogelijke renovatie kost maximaal 475 miljoen euro. Het kabinet kiest niet voor een renovatie waarbij het complex in gebruik blijft. Dat zou 125 miljoen duurder zijn, dertien jaar duren en grote risico’s opleveren als bouwoverlast, brandgevaar en storingen.

Vergroot afbeelding Vanaf dak Binnenhof met Ridderzaal
Beeld: Corné Bastiaansen
Binnenhof met Ridderzaal

Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Blok (Wonen en Rijksdienst). Het kabinet volgt met dit besluit het advies van Liesbeth Spies dat zij begin juli uitbracht na overleg met alle gebruikers van het Binnenhof. Minister Blok stuurt het kabinetsplan naar de Tweede Kamer.

Grote gebreken herstellen

De renovatie is dringend nodig om grote gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid. Daarnaast worden enkele verbeteringen meegenomen zoals aanpassing van de ingangen, keukens en restaurants. Na de renovatie voldoet het complex weer aan alle eisen om veilig en zonder storingen continu in bedrijf te zijn.

Kosten

De kosten van maximaal 475 miljoen euro zijn getoetst door onafhankelijke experts. Die vinden de raming realistisch. Dit is inclusief een post ‘onvoorzien’ van 20 procent om onverwachte tegenvallers op te vangen. Die post mag niet gebruikt worden om de sobere renovatie toch weer uit te breiden met extra voorzieningen. Als de post onvoorzien niet nodig blijkt, valt de renovatie goedkoper uit.

Publiek blijft welkom

De renovatie kan in 2020 van start. Als de Eerste en Tweede Kamer tijdelijk in het gebouw van het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken zitten, blijft het publiek er welkom tijdens openbare vergaderingen en rondleidingen. Tegelijkertijd gaat het Binnenhof niet helemaal op slot. De Ridderzaal gaat elk jaar open voor Prinsjesdag. Daarnaast zoekt het Rijksvastgoedbedrijf naar mogelijkheden voor het publiek tijdens de renovatie. Te denken valt aan een informatiecentrum of een luchtbrug over het Binnenhof heen.

  • Meer informatie: www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof