Plannen voor nieuwe bestemming paleis Soestdijk gezocht

Tot half oktober kunnen mensen en organisaties die plannen hebben voor een nieuwe bestemming van paleis Soestdijk, die indienen bij het Rijksvastgoedbedrijf. Vandaag is de procedure formeel van start gegaan.

Beeld: Huub Frencken
Paleis Soestdijk

Initiatiefnemers moeten aantonen dat hun plan financieel haalbaar is en past binnen de visie van de provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Baarn. Uitgangspunten zijn dat het gebouw en het landgoed bij elkaar blijven en de voorzijde van de gevel in stand blijft. Ook met het middendeel van het gebouw moet zorgvuldig omgegaan worden. Een nieuwe bestemming moet recht doen aan de cultuurhistorische en ecologische waarde van het complex. Initiatiefnemers moeten duidelijk maken hoe zij hun plannen willen realiseren.

Na een selectie uit de ingediende voorstellen krijgen drie à vier partijen elk 100.000 euro om hun plannen verder uit te werken in een business case en een bod uit te brengen.

Meer informatie staat op www.biedboek.nl.