Rijksmusea 1 januari 2017 zelf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud

De rijksmusea zijn vanaf 1 januari 2017 zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het vastgoed. Zij krijgen hiervoor via het Ministerie van OCW de financiële middelen. Op dit moment is het Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de panden die gebruikt worden door de rijksmusea. Op 3 juli heeft de Ministerraad ingestemd met uitgewerkte voorstellen voor het huisvestingsstelsel voor de rijksmusea dat vanaf 1 januari 2017, tijdens een proefperiode van vijf jaar, van kracht is.

Beeld: wikimedia commons
Meermannomuseum Den Haag

Belangrijkste kenmerk in het huisvestingsstelsel voor rijksmusea is dat de betrokken rijksmuseumstichtingen zelf verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van het rijksvastgoed dat het museum in gebruik heeft. Hiermee wil het Rijk rijksmusea stimuleren om ondernemender te worden.

Van de 17 rijksmusea zullen 7 rijksmusea tijdens de proefperiode gebruik blijven maken van de diensten van het Rijksvastgoedbedrijf voor het beheer en onderhoud. Na 31 december 2021 zal deze proefperiode geëvalueerd worden.

De 7 rijksmusea die tijdens de proefperiode gebruik blijven maken van de diensten van het Rijksvastgoedbedrijf:

  1. Kröller-Müller Museum in Otterlo
  2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag
  3. Letterkundig Museum in Den Haag
  4. Museum Meermanno in Den Haag
  5. Museum Volkenkunde in Leiden (Nationaal Museum van Wereldculturen)
  6. Rijksmuseum van Oudheden in Leiden
  7. Museum Boerhaave in Leiden