10 december Meepraten over startgebied locatie Valkenburg

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Theaterhangaar, terrein voormalig vliegkamp Valkenburg

Op en rondom het terrein van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg komt een nieuwe, energieneutrale woonwijk met maximaal 5.000 woningen, een werkpark, (commerciële) voorzieningen en recreatiemogelijkheden in een duurzame en groene leefomgeving. De plannen worden per deelgebied uitgewerkt. Voor het startgebied is de inventarisatie klaar. Wethouder Gerard Mostert: “Uw inbreng vinden wij belangrijk. Daarom nodigen het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk u van harte uit voor een bijeenkomst om uw ideeën en inbreng te verzamelen aan de hand van een aantal thema’s. Daarmee kunnen wij weer verder om een plan te maken voor het startgebied”.

Tijdens de avond willen onze specialisten met u in gesprek over de thema’s: woonomgeving, verkeer, duurzaamheid, ontmoeten en ontspannen, cultuurhistorie en archeologie. Vanaf 6 december leest u op www.katwijk.nl/locatievalkenburg meer informatie over de thema’s. Goed om te weten is dat tijdens deze bijeenkomst geen plan wordt gepresenteerd. Op de bijeenkomst is ook  geen informatie over soorten woningen en verkoopprijzen beschikbaar. U kunt zich ook niet inschrijven voor een woning.

Denk mee over het eerste startgebied 

Het startgebied ligt aan de noordzijde tegen de N206. In tien tot vijftien jaar komen hier 1000 tot 1500 woningen met maatschappelijke en commerciële voorzieningen plus aansluitingen op de Rijnlandroute en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net.  Op basis van de Omgevingsvisie van de gemeente Katwijk en het Masterplan Locatie Valkenburg is een Nota van Uitgangspunten met randvoorwaarden en uitgangspunten gemaakt. De gemeenteraad heeft de nota voor de zomer vastgesteld.

Het stedenbouwkundig plan beschrijft straks in grote lijnen voor de verschillende bouwlocaties waar de belangrijkste wegen en hoofdstraten, groen en water zouden kunnen komen. Het plan beschrijft niet de precieze ligging van  straten en soorten woningen. Het stedenbouwkundig plan moet daarom voldoende flexibel zijn.

Aanmelden

Voor de organisatie is het handig om te weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten. We zouden het daarom op prijs stellen als u uiterlijk 6 december een e-mail stuurt naar: locatievalkenburg@katwijk.nl onder vermelding van: bijeenkomst. Indien u geen e-mail hebt, dan kunt u bellen naar telefoonnummer 071 406 5000.

Programma

19:00 uur             Ontvangst met thee en koffie
19:30 uur             Welkom en stand van zaken
20:00 uur            Wat zijn uw ideeën over de verschillende thema’s? (thematafels)
21.30 uur             Terugkoppeling op de avond en toelichting op het vervolg
21.45 uur             Einde bijeenkomst