08 november Bijeenkomst Omgevingsveiligheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Delft, Bouwcampus

De aandacht voor omgevingsveiligheid – en de rol van de opdrachtgever hierin – neemt toe. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met een groot aantal publieke opdrachtgevers in gesprek over de rol en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor veiligheid op en rond de bouwplaats en hoe we bij de invulling daarvan kunnen komen tot een uniforme marktbenadering. Daarbij nemen we de lessen mee die getrokken zijn uit de hijsongevallen in Alphen a/d Rijn en Rijnstraat 8 en uit de daaropvolgende aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Als initiatiefnemers van deze bijeenkomst willen wij samen met u en met de betrokken ketenpartners meer daadkracht en besef over veiligheid op en in de omgeving van de bouwplaats bereiken, vanaf de vroegste start van het bouwproces.

De initiatiefnemers voor deze bijeenkomst is een groot aantal publieke opdrachtgevers, te weten Rijkswaterstaat, woningcorporatie de Alliantie, Waterschap Aa en Maas, de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf. Op de website van Stichting de Bouwcampus vindt u het programma. De keynote speech wordt verzorgd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en zal ingaan op de opvolging van de aanbevelingen naar aanleiding van eerdergenoemde hijsongevallen en – onder voorbehoud – op het dan inmiddels verschenen rapport over de instorting van de parkeergarage Eindhoven. In interactieve deelsessies willen we onderwerpen bespreken als hoe om te gaan met “contractdenken”, geleerde lessen omzetten naar, versterken van urgentiegevoel en transparantie. Bij deze gesprekken nodigen wij ook vertegenwoordigers uit van regelgevers en toezichthouders en van marktbelangenverenigingen zoals Bouwend Nederland, UNETO-VNI, BNA en NLingenieurs en van Bewuste Bouwers en de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Zij nemen vanuit hun perspectief deel aan de discussies in de parallelsessies en verzorgen in enkele gevallen ook een inleiding. 

U meldt zich aan door een mail te sturen naar barbel.keyser@rijksoverheid.nl.