Jaarverslag Rijksvastgoedbedrijf goedgekeurd

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 15,3 miljoen. Dat staat in het jaarverslag 2023 waarin het RVB verantwoording aflegt over de financiën, de bedrijfsvoering en de doelmatigheid van het afgelopen jaar.

Vergroot afbeelding
Beeld: RVB/Corné Bastiaansen

Het RVB heeft in 2023 een totaal aan baten gerealiseerd van € 1.532,8 miljoenen en het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 15,3 miljoen.

Het jaarverslag werd op 15 maart 2024 door directeur-generaal Yvonne van der Brugge-Wolring vastgesteld en door de Auditdienst Rijk voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Het wordt opgesteld voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Financiën. Het ministerie van BZK  heeft het jaarverslag op 15 mei 2024 actief openbaar gemaakt in het kader van de Wet Open Overheid (WOB).

Meer informatie