Max Droste wordt directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement

Max Droste is vanaf 1 december 2022 directeur Portefeuille­strategie en Portefeuillemanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Hij komt in een tijd waar het RVB bijdragen wil leveren aan maatschappelijke opgaven zoals de verduurzaming Rijksvastgoed, opwekking duurzame energie, stikstof, woning­bouw en huisvesting van aandachtsgroepen.

Vergroot afbeelding
Beeld: RVB/Arenda Oomen
Max Droste, directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf

Max Droste is nu plaatsvervangend hoofddirecteur Personeel bij het ministerie van Defensie. Daarvoor was hij onder meer directeur Personeel en Bedrijfsvoering bij de Luchtmacht en hoofd afdeling Beleidsparticipatie en Bedrijfsvoering bij de Defensie Materieel Organisatie.

De directeur heeft een opgave om het werk van het RVB en de beschikbare capaciteit te herprioriteren, maatregelen te treffen en keuzes te maken zodat er zakelijker en efficiënter gewerkt wordt. Verder ligt er een grote veranderopgave in de twee grootste portefeuilles: Defensie en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hij is de spil in sturing van en advisering aan het RVB. Op de agenda staan meerdere maatschappelijke opgaven zoals de verduurzaming Rijksvastgoed, opwekking duurzame energie, oplossingen in het stikstofdomein en woning­bouw en huisvesting van aandachtsgroepen. De directeur is ook betrokken bij de uitrol van een nieuwe I-strategie en heeft een verbindende rol in het vergroten van de samenhang tussen de diverse afdelingen van zijn directie.

Annet Bertram, directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf: 'Ik ben erg blij dat Max ons komt versterken. Gelet op zijn achtergrond zal hij bij deze trends bij het RVB een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Zijn enthousiasme om aan de slag te gaan is een heel mooi begin. Het RVB kijkt uit naar de samenwerking met Max.'

Droste: 'Het RVB doet zeer betekenisvol werk in een uitdagende omgeving die sterk verandert. Het gaat niet over bakstenen of grond, maar het gaat nadrukkelijk over de leefwereld van mensen. Ik kijk er naar uit in teamverband de forse opgave van het RVB succesvol in te vullen. Samenwerking en verbinding staan daarbij wat mij betreft voorop, zowel intern met de collega’s als met onze partners.'

Droste studeerde Bedrijfseconomische Zaken aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda.