Katwijk, Valkenburg, woonwijk Valkenhorst

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt voormalig marinevliegkamp Valkenburg samen met de gemeente Katwijk tot de nieuwe wijk Valkenhorst, de zesde woonkern van Katwijk. De nadruk ligt op een robuust landschap met veel ruimte voor water, groen en passende voorzieningen. Naast minstens 5.600 woningen, komt er een werkgebied voor de drone-industrie. Een gebied in transformatie dat de komende jaren steeds meer vorm krijgt. De marine-geschiedenis maakt plaats voor een aantrekkelijk landschap waar wonen, werken en recreëren een plek krijgt.

Kenmerken

 • Adres: Katwijk
 • Functie: wonen, werken, recreatie
 • Planning: In 2022 wordt naar verwachting gestart met de bouw van de eerste woningen.
 • Omvang:
  • 470 ha plangebied waarvan 327 ha eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf;
  • 5.000 woningen in een groene setting, waarvan 500 in het top-woonmilieu;
  • 20 ha hoogwaardig werkpark;
 • Pilotgebied: Pilotgebied voor duurzame ontwikkeling, energietransitie en klimaatbestendig bouwen, waarvan uitkomsten in andere regio’s kunnen worden toegepast.

De bouw van woningen start in fasen en kleinschalig. Er komen gevarieerde woonmilieus, tot een maximum van 5.000 woningen. De locatie wordt ontsloten over de weg (Rijnlandroute) en met hoogwaardig openbaar vervoer. Locatie Valkenburg heeft een karakteristieke ligging in het centrum van de randstad, tussen stad en duinen. Daarom is het benutten van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden een belangrijk uitgangspunt.

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt plannen voor de stedelijke en landschappelijke inrichting van locatie Valkenburg. Deze plannen dragen bij aan een energieneutrale en duurzame woonlocatie met een goede inpassing van groen en infrastructuur.

Kaart

Katwijk, Locatie Valkenburg Katwijk, Locatie Valkenburg