Katwijk, Valkenburg, woonwijk Valkenhorst

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt voormalig marinevliegkamp Valkenburg samen met de gemeente Katwijk tot de nieuwe wijk Valkenhorst, de zesde woonkern van Katwijk. 

Er komen 5.600 woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen, sport-, recreatiemogelijkheden en scholen. De nadruk ligt op een robuust, groen landschap met veel ruimte voor water, parken en een ecologische zone tegen de grens van Wassenaar. Ambitie is dat het een energie-neutrale wijk wordt. Waar nu de voormalige marinegebouwen staan, is een werkgebied ontstaan voor de drone-industrie.

De toekomst van het gebied krijgt steeds meer vorm. De marine-geschiedenis maakt plaats voor een aantrekkelijk landschap met ruimte voor wonen, werken, recreëren en de natuur.

Kenmerken

 • Adres: Marinevliegkamp 238,  2236 ZZ, Katwijk
 • Functie: wonen, werken, recreatie
 • Planning: In 2024 wordt naar verwachting gestart met de bouw van de eerste woningen.
 • Omvang:
  • 470 ha plangebied waarvan 327 ha eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf;
  • 5.600 woningen in een groene setting, waarvan 500 in het top-woonmilieu;
  • 5 ha hoogwaardig werkpark (Unmanned Valley). Ruimte voor 15ha in omliggende gebieden;

  • Groene, ecologische zone dat een verbinding vormt tussen het Nationaal Park Hollandse Duinen en het Groene Hart. Een gebied met uitgestrekte weilanden, zichtlijnen naar de duinen en waardevolle ecologische en archeologische kwaliteiten.

 • Pilotgebied: Pilotgebied voor duurzame ontwikkeling, energietransitie en klimaatbestendig bouwen, waarvan uitkomsten in andere regio’s kunnen worden toegepast.

Katwijk, Locatie Valkenburg Katwijk, Locatie Valkenburg