Katwijk, Marinevliegkamp Valkenburg

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt voormalig vliegkamp Valkenburg tot een hoogwaardige woon- en werklocatie. Met dit project worden doelstellingen uit het regeerakkoord als woningbouw, verduurzaming en de versterking van de internationale concurrentiepositie bediend.

Bouwlocatie Valkenburg

Kenmerken

 • Adres: Katwijk
 • Functie: wonen, werken, recreatie
 • Planning: In 2020 wordt naar verwachting gestart met de bouw van de eerste woningen.
 • Omvang:
  • 470ha plangebied waarvan 325 ha eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf;
  • 5000 woningen in een groene setting, waarvan 500 in het top-woonmilieu;
  • 20 ha hoogwaardig werkpark;
 • Pilotgebied: Pilotgebied voor duurzame ontwikkeling, energietransitie en klimaatbestendig bouwen, waarvan uitkomsten in andere regio’s kunnen worden toegepast.

De bouw van woningen start in fasen en kleinschalig. Er komen gevarieerde woonmilieus, tot een maximum van 5.000 woningen. De locatie wordt ontsloten over de weg (Rijnlandroute) en met hoogwaardig openbaar vervoer. Locatie Valkenburg heeft een karakteristieke ligging in het centrum van de randstad, tussen stad en duinen. Daarom is het benutten van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden een belangrijk uitgangspunt.

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt plannen voor de stedelijke en landschappelijke inrichting van locatie Valkenburg. Deze plannen dragen bij aan een energieneutrale en duurzame woonlocatie met een goede inpassing van groen en infrastructuur.

Achtergrond

De militaire vliegbasis Valkenburg werd in 2006 definitief gesloten. Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt het terrein tot een hoogwaardige woon- en werklocatie. Daarbij is aandacht voor regionale opgaven en draagt het Rijksvastgoedbedrijf zoveel mogelijk bij aan de rijksdoelstellingen rond woningbouw, werkgelegenheid en versterking van de internationale concurrentiepositie. Locatie Valkenburg heeft een karakteristieke ligging in het centrum van de randstad, tussen stad en duinen. Daarom is het benutten van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden een belangrijk uitgangspunt. Met inzet van het gebiedsbudget voor infrastructuur en verstedelijkingsopgave (MIRT), wordt het gebied ontsloten door de provincie die zorg draagt voor de Rijnlandroute en het hoogwaardig openbaar vervoer.

Katwijk, Locatie Valkenburg

Katwijk, Locatie Valkenburg