Katwijk, Marinevliegkamp Valkenburg

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt voormalig marinevliegkamp Valkenburg tot een innovatieve en hoogwaardige woon- en werklocatie. De nadruk ligt op een robuust landschap met veel ruimte voor water, groen en passende voorzieningen. Naast maximaal 5.000 woningen, komt er een werkgebied voor de drone-industrie. Het gebied verandert de komende jaren van een gesloten enclave naar een open, duurzame woonwijk.

Kenmerken

 • Adres: Katwijk
 • Functie: wonen, werken, recreatie
 • Planning: In 2020 wordt naar verwachting gestart met de bouw van de eerste woningen.
 • Omvang:
  • 470ha plangebied waarvan 325 ha eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf;
  • 5000 woningen in een groene setting, waarvan 500 in het top-woonmilieu;
  • 20 ha hoogwaardig werkpark;
 • Pilotgebied: Pilotgebied voor duurzame ontwikkeling, energietransitie en klimaatbestendig bouwen, waarvan uitkomsten in andere regio‚Äôs kunnen worden toegepast.

De bouw van woningen start in fasen en kleinschalig. Er komen gevarieerde woonmilieus, tot een maximum van 5.000 woningen. De locatie wordt ontsloten over de weg (Rijnlandroute) en met hoogwaardig openbaar vervoer. Locatie Valkenburg heeft een karakteristieke ligging in het centrum van de randstad, tussen stad en duinen. Daarom is het benutten van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden een belangrijk uitgangspunt.

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt plannen voor de stedelijke en landschappelijke inrichting van locatie Valkenburg. Deze plannen dragen bij aan een energieneutrale en duurzame woonlocatie met een goede inpassing van groen en infrastructuur.

Kaart

Katwijk, Locatie Valkenburg

Katwijk, Locatie Valkenburg