Rijksbouwmeester

De rijksbouwmeester adviseert gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed. De rijksbouwmeester heeft als adviseur van het Rijk een onafhankelijke positie. Het Atelier Rijksbouwmeester zorgt bij het Rijksvastgoedbedrijf voor de ondersteuning van de rijksbouwmeester.

Kioskfoto Kei 3: Atelier Rijksbouwmeester
Beeld: Arenda Oomen
Kei 3 Atelier Rijksbouwmeester

Kei 3 Atelier Rijksbouwmeester: ‘De abstractie moet eraf’

In Kei 3: Atelier Rijksbouwmeester staat het werk van het atelier centraal. ‘De abstractie moet eraf’, vindt Alkemade.

Lees ook de column van Alkemade in Kei 7: Maatschappelijke waarde Rijksvastgoed. 'Vastgoed als sleutel voor verandering'

Taken rijksbouwmeester

Wat doen de rijksbouwmeester en zijn adviseurs van het Atelier Rijksbouwmeester onder andere?

De rijksbouwmeester is lid van het College van Rijksadviseurs. De rijksbouwmeester is voorzitter van de Gouden Piramide, de jaarlijkse prijs voor inspirerend opdrachtgeverschap voor architectuur en stedenbouwkundige ontwikkeling.

Rijksbouwmeesters

Ir. F.L.H. (Floris) Alkemade trad 1 september 2015 aan als rijksbouwmeester. 

  • Floris Alkemade (2015 - heden)
  • Koen van Velsen, rijksadviseur architectuur (2014-2015)
  • Frits van Dongen (2011-2014)
  • Liesbeth van der Pol (2008-2011)
  • Mels Crouwel (2004-2008)
  • Jo Coenen (2000-2004)

Geschiedenis van de rijksbouwmeester

De functie van rijksbouwmeester bestaat al meer dan 200 jaar. De eerste rijksbouwmeester, 'architect des Konings' Jean Thomas Thibault, werd al snel belast met een brede adviesrol bij het bouwen voor de Nederlandse samenleving. De opgave is sindsdien verbreed en versterkt. Na 1957 veranderde de taak van de rijksbouwmeester van zelf ontwerpen naar adviseur voor de Rijksgebouwendienst en de rijksoverheid in het algemeen bij concrete bouwprojecten en bij maatschappelijk bredere discussies op het vakgebied. De laatste vijftien jaar met rijksbouwmeesters Kees Rijnboutt, Wytze Patijn, Jo Coenen, Mels Crouwel, Liesbeth van der Pol en vanaf 2011 Frits van Dongen is de rol verder verbreed tot algemeen adviseur van de regering op het gebied van stedenbouw, monumenten, architectuur, infrastructuur, architectuurbeleid en beeldende kunst.

Contact opnemen met de rijksbouwmeester

Voor vragen aan de rijksbouwmeester, kunt u contact opnemen met het Atelier Rijksbouwmeester via collegevanrijksadviseurs.nl/contact.