Rijksbouwmeester

De rijksbouwmeester adviseert gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed. De rijksbouwmeester heeft als adviseur van het Rijk een onafhankelijke positie. Het Atelier Rijksbouwmeester zorgt bij het Rijksvastgoedbedrijf voor de ondersteuning van de rijksbouwmeester.

Kioskfoto Kei 3: Atelier Rijksbouwmeester

Kei 3 Atelier Rijksbouwmeester

Beeld: Arenda Oomen

Kei 3 Atelier Rijksbouwmeester: ‘De abstractie moet eraf’

In deze 3e editie van het thematische magazine Kei voor de relaties van het Rijksvastgoedbedrijf van 20 april staat het werk van het atelier Rijksbouwmeester centraal. ‘De abstractie moet eraf’, vindt Alkemade.

Taken rijksbouwmeester

Wat doen de rijksbouwmeester en zijn adviseurs van het Atelier Rijksbouwmeester onder andere?

De rijksbouwmeester is lid van het College van Rijksadviseurs. De rijksbouwmeester is voorzitter van de Gouden Piramide, de jaarlijkse prijs voor inspirerend opdrachtgeverschap voor architectuur en stedenbouwkundige ontwikkeling.

Rijksbouwmeesters

Ir. F.L.H. (Floris) Alkemade trad 1 september 2015 aan als rijksbouwmeester. 

  • Floris Alkemade (2015 - heden)
  • Koen van Velsen, rijksadviseur architectuur (2014-2015)
  • Frits van Dongen (2011-2014)
  • Liesbeth van der Pol (2008-2011)
  • Mels Crouwel (2004-2008)
  • Jo Coenen (2000-2004)

Geschiedenis van de rijksbouwmeester

De functie van rijksbouwmeester bestaat al meer dan 200 jaar. De eerste rijksbouwmeester, 'architect des Konings' Jean Thomas Thibault, werd al snel belast met een brede adviesrol bij het bouwen voor de Nederlandse samenleving. De opgave is sindsdien verbreed en versterkt. Na 1957 veranderde de taak van de rijksbouwmeester van zelf ontwerpen naar adviseur voor de Rijksgebouwendienst en de rijksoverheid in het algemeen bij concrete bouwprojecten en bij maatschappelijk bredere discussies op het vakgebied. De laatste vijftien jaar met rijksbouwmeesters Kees Rijnboutt, Wytze Patijn, Jo Coenen, Mels Crouwel, Liesbeth van der Pol en vanaf 2011 Frits van Dongen is de rol verder verbreed tot algemeen adviseur van de regering op het gebied van stedenbouw, monumenten, architectuur, infrastructuur, architectuurbeleid en beeldende kunst.

Contact opnemen met de rijksbouwmeester

Voor vragen aan de rijksbouwmeester, kunt u bellen naar 088 11 58 170 of mailen door onderstaand formulier in te vullen.

Uw vraag

* verplicht in te vullen

Maximaal 5000 karakters

Aanspreekvorm

Wij willen u in ons antwoord graag op de juiste manier aanspreken

Wij willen graag uw telefoonnummer tijdens kantooruren weten. Wij kunnen dan telefonisch contact met u opnemen als wij een toelichting op uw vraag nodig hebben of het antwoord op uw vraag mondeling willen toelichten. Voer het telefoonnummer in zonder spaties. Voorbeeld: 0701234567

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: naam@domein.nl

Zie ook