Marktstrategie van het Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf werkte in 2020, in samenspraak met de markt, aan de Marktstrategie van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Op de allereerste RVB Marktmiddag op 3 december 2020 werd deze gepresenteerd en toegelicht in een online tafelgesprek met directeur Transacties en Projecten Roger Mol en Hoofd Inkoop en contractmanagement, Annuska Bloemert.

Roger Mol: “Wij kunnen niet zonder de markt, het grootste deel van ons werk besteden we uit. We hebben belang bij een gezonde en innovatieve markt.”

De marktstrategie gaat over de manier waarop het RVB wil samenwerken met de markt en zijn opdrachten in de markt wil zetten. Voor de grote projecten maar zeker ook voor onderhoud en vervanging, waarin de grote massa van ons werk zit. Het RVB wil namelijk een aantrekkelijk opdrachtgever zijn en blijven. Daarbij hoort een marktstrategie met heldere keuzes. De Marktstrategie geeft richting voor de doorontwikkeling van het RVB op het gebied van aanbesteden, contracteren en het samenwerken met de markt. In de strategie worden verschillende thema’s besproken waarop we stappen zetten dan wel willen zetten.

De aanleiding voor deze concept Marktstrategie is zowel extern als intern van aard. Extern omdat in de bouwsector een breder debat wordt gevoerd over de manier waarop het werk het beste kan worden aanbesteed. Dit heeft te maken met de noodzaak van een gezonde sector, die vitaal moet zijn en klaar voor de toekomst. Intern, omdat de opgave van het Rijksvastgoedbedrijf verandert. Het huisvesten van onze gebruikers binnen de overheid vormen nog steeds de basis, maar duurzaamheid en circulariteit alsmede het creëren van maatschappelijke toegevoegde waarde worden steeds belangrijker. Het Rijksvastgoedbedrijf kan zijn doelen alleen bereiken in samenwerking met een gezonde, innovatieve sector.

Annuska Bloemert: “We staan voor een hele grote opgave voor wat betreft het verduurzamen van ons vastgoed. Dat gaat verder de energietransitie.”

We koesteren de diversiteit in onze opdrachtenportefeuille en van onze leveranciers. De huidige wijze van contracteren vormt een gedegen basis om met de doorontwikkeling van een aantal vernieuwingsthema’s gericht aan de slag te gaan. Zo zetten we de energietransitie, circulair en emissiearm bouwen hoog op de agenda. We willen vernieuwing stimuleren door meer samen op te trekken en eerder en vaker met elkaar in gesprek te gaan over de ambities, kansen, risico’s en optimale scope. 

De marktstrategie is tot stand gekomen in overleg met interne belanghebbenden en onze omgeving. Gebleken is dat de marktstrategie een mooi voertuig is om – los van de problematiek van de individuele opdrachten –  in gesprek te zijn over de wijze waarop we de komende jaren grote en kleine vraagstukken aanpakken. Dat blijven we de komende jaren doen.