Veiligheidsregisseur Binnenhof: 'Regisseren is verbinding zoeken en samenwerken'

Veiligheid staat voorop tijdens de renovatie van het Binnenhof. De renovatie is één van de elf pilotprojecten in Nederland met een veiligheidsregisseur. Shahid Suddle vertelt meer over zijn nieuwe rol.

Vergroot afbeelding Gaashekken op het Plein bij de Tweede Kamer
Beeld: RVB/ Shirley Copijn

Wat doet een veiligheidsregisseur?

‘Ik wil dat er veilig wordt gebouwd. En dat de gebouwen straks veilig kunnen worden gebruikt en onderhouden. Tijdens de bouw is niet alleen de veiligheid op de bouwplaats belangrijk, maar ook de veiligheid van voetgangers en fietsers buiten de bouwhekken. Denk aan de Hofweg, het Plein en Lange Poten.’

‘Verder moeten de historische gebouwen op het Binnenhof zo min mogelijk schade ondervinden door de bouwactiviteiten. Het gaat dus om veilig ontwerpen, bouwen, gebruiken én onderhouden. Dat begint al vroeg in het ontwerp op de tekentafel. Ook in uitvoeringscontracten stellen we eisen voor veiligheid aan aannemers.’

Hoe voer jij je werk uit?

‘Regisseren is verbinding zoeken en samenwerken. De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats en de gemeente voor de veiligheid in de openbare ruimte. De veiligheidsregisseur helpt de opdrachtgever, aannemers en betrokken organisaties bij de invulling van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden. Hierbij krijgen we ook inhoudelijk advies van collega veiligheidsadviseurs, constructeurs, brandveiligheidsexperts en elektrotechnici.’

Vergroot afbeelding Shahid Suddle, Veiligheidsadviseur Binnenhof
Beeld: Marina Kemp

Zijn er al concrete situaties geweest die jullie hebben verbeterd of aangepast?

‘Jazeker… In een drukke binnenstad als die van Den Haag is het altijd opletten voor voetgangers en fietsers. Maar op de Hofweg en het Buitenhof is het nu ook steeds drukker met bouwpersoneel. Gemeente, aannemers en RVB hebben samen maatregelen genomen door het plaatsen van gele verkeersborden, rood-witte hekken en een zebrapad, waardoor het voor iedereen in het verkeer duidelijker is hoe ze veilig over kunnen steken. Heel concreet en snel georganiseerd.’

Wat maakt dit project bijzonder?

‘De rol van veiligheidsregisseur is nieuw binnen projecten. Het programma Binnenhofrenovatie is één van de elf pilotprojecten in Nederland met deze regierol. Hoe mooi is het dat er straks andere projecten binnen Nederland kunnen profiteren van onze opgedane ervaringen? Zo wordt de bouwsector weer een stukje veiliger.’