‘Digitaliseren gebouwde omgeving is noodzakelijk’

Sneller bouwen en sneller verduurzamen. Digitalisering zorgt daarvoor. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil deze ontwikkeling aanjagen met onder andere het DigiGO D-Day evenement. ‘Een gigantische opgave die ingrijpend is voor de hele sector.’

Vergroot afbeelding 3D scan Binnenhof
Beeld: ©Rijksvastgoedbedrijf
Voor de renovatie van het Binnenhof is gebruikgemaakt van een 3D-scan.

Steeds meer bouw- en installatiebedrijven werken met digitale systemen. Een goede ontwikkeling, want digitale modellen zorgen voor betere kennis over een gebouw, net als een snellere en betere ontsluiting van die kennis.

Een knelpunt is dat bedrijven betrokken bij ontwerp, bouw en onderhoud allemaal werken met eigen databases en eigen definities. Onderling communiceren over bijvoorbeeld installaties en de constructie van een gebouw is daardoor onhandig en enorm moeizaam. Soms staat belangrijke informatie zelfs alleen op papieren tekeningen. Daar moet snel verandering in komen, zo stelt sectiehoofd Ontwikkelen en Vastgoedinformatie, Hans Elsinga. Hij was namens het RVB een van de sprekers op de DigiGO D-Day.

Vergroot afbeelding Hans Elsinga, DigiGO
Beeld: ©Keesnan Dogger
Sectiehoofd Hans Elsinga: ‘Het proces van digitalisering is nooit af’.

DigiGO D-Day

Op de DigiGO D-Day zijn architecten, installateurs, brancheorganisaties, opdrachtgevers en opdrachtnemers aanwezig om te overleggen en van elkaar te leren met als motto: “Digitaal, Data, Delen, Durven en Doen”.

Het evenement DigiGO D-Day is georganiseerd door BIM Loket en DigiGO. Deze organisaties houden zich bezig met betere digitale samenwerking tussen overheid, opdrachtgevers en uitvoerende partijen. ‘Digitaliseren is een gigantische opgave die ingrijpend is voor de bedrijfsvoering van de hele sector’, zegt Elsinga. ‘Het evenement is voor ons de optimale gelegenheid om met de sector de koppen bij elkaar te steken. Ik ben heel enthousiast om iedereen te laten zien wat het RVB doet op het vlak van digitalisering en om veel te leren van andere partijen.’
DigiGO D-Day is een aanjager van betere samenwerking. ‘Dat betekent dat wij streven naar het gebruik van dezelfde standaarden in de hele bouwsector. Dan stelt digitalisering de bouwsector in staat een heleboel mooie dingen te doen. Denk aan snel woningen bouwen en verduurzamen. Het Rijksvastgoedbedrijf draagt zijn steentje daar natuurlijk graag aan bij.’

Digitaal Vastgoed

Op DigiGO D-Day vertelt Elsinga gedreven over het versnellingsproject Digitaal Vastgoed van het RVB. Aan dit experiment doen onderhoudsaannemers, gebruikers van gebouwen en concerndienstverleners mee. Voor tien vastgoedcomplexen koppelen zij gegevens uit hun eigen systemen aan een relatief eenvoudig 3D-model van het RVB. Het rijkskantoor aan de Koningskade 4 in Den Haag is een van de vastgoedcomplexen die valt onder het versnellingsproject. Daar heeft de onderhoudsaannemer de technische- en klimaatinstallaties digitaal in kaart gebracht. FM-Haaglanden heeft de werkplekken en ruimtenummers genoteerd en SSC-ICT de plaatsen van monitoren en aansluitingen.

‘Dit project maakt heel duidelijk dat concrete en actuele vastgoedinformatie zorgen voor een zo goed mogelijke invulling van de beheerdersfunctie door het RVB. Nauwe samenwerking met omgevingspartijen is daar echt voor nodig’, concludeert Elsinga.

Het ontwikkelproject Digitaal Vastgoed van het RVB is aangesloten bij DigiGO en heeft als doel de resultaten openlijk te delen met de gehele sector. Zo leert de bouwsector van ervaringen van het RVB.

Zwaardere 3D-modellen

Digitaal Vastgoed is een belangrijke eerste stap in de digitalisering. Maar dat is nog slechts het begin. Tijdens renovaties is meer gedetailleerde informatie nodig en dat vraagt om grotere en zwaardere 3D-modellen. ‘Dat is nog een hele uitdaging’, constateert Elsinga. ‘Alles digitaliseren is ontzettend moeilijk, maar wel noodzakelijk. We boeken resultaten waar de hele sector motivatie van krijgt. Daarom zie ik het digitaliseren van de gebouwde omgeving met goede hoop tegemoet.’