'Een bijzondere omgeving waar mensen gelukkig kunnen worden'

De Katwijkse gemeenteraad stelde vorige week het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Valkenhorst vast. Daarmee kan begonnen worden met de bouw van 5600 nieuwe woningen op voormalig vliegkamp Valkenburg. Het Rijksvastgoedbedrijf, nu nog eigenaar van de grond, verheugt zich op een unieke ontwikkelopgave.

Beeld: Bas Kijzers
Martijn van Berkel, projectdirecteur bij het Rijksvastgoedbedrijf

'We kunnen eindelijk aan de slag' zegt Martijn van Berkel, projectdirecteur bij het Rijksvastgoedbedrijf. Met de 5600 geplande nieuwbouwwoningen wordt de nieuwe wijk Valkenhorst een van de grootste woningbouwprojecten sinds de grote Vinex-opgaven in de jaren ‘90. ‘'In totaal praat je over 350 hectare waarvan over 15 jaar ongeveer 200 hectare bebouwd zal zijn. De rest van het gebied wordt grotendeels recreatie en natuur.' Tijdens de gefaseerde verkoop van de bouwgrond aan ontwikkelaars blijft het Rijksvastgoedbedrijf betrokken en onder andere verantwoordelijk voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur in de wijk.  

Complexe situatie

Dat de Katwijkse gemeenteraad het bestemmingsplan in ruime meerderheid vaststelde, wil niet zeggen dat de schop al volgende week de grond in kan. Mogelijk vechten diverse partijen de plannen bij de Raad van State aan. Pas daarna kan de verkoop aan ontwikkelaars definitief worden. De verkoopprocedure wordt wel in het najaar al voorbereid. Van Berkel: ‘Ik schat in dat de verkoop van de verschillende ‘ontwikkelplots’ in het voorjaar van 2023 start.’

Over het bestemmingsplan, hebben de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf lang onderhandeld. Niet zo gek ook, gezien de omvang van de nieuwe wijk en de gevolgen voor de gemeente. 'Met 5600 nieuwe woningen wordt de kustgemeente flink groter, dat is een behoorlijk complexe situatie', schetst Van Berkel. 'Ook om die reden willen we samen met de gemeente zo lang mogelijk de regie houden. We zijn niet meteen weg zodra we de eerste gronden hebben verkocht. Op die manier kunnen we de kwaliteit van het plan blijven waarborgen.'

foto/impressie Valkenhorst.

Investeren in het gebied

'Het Rijksvastgoedbedrijf is er met de verkoop van haar grond niet op uit om de hoogst mogelijke opbrengst binnen te halen', maakt Van Berkel duidelijk. 'De opbrengsten vloeien terug naar de ontwikkeling in het gebied. We investeren naast het woongebied ook in de Mient Kooltuin en in Unmanned Valley, het fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen. Tegelijkertijd hebben we een aantal doelen afgesproken die gehaald moeten worden, waaronder energieneutraal, klimaatadaptief en natuuraanleg. Zo wordt het hele gebied verhoogd van polderpeil naar boezempeil en worden eisen gesteld aan energieopwekking in de wijk. Dat is een enorme operatie. Uiteindelijk willen we ook - net als de gemeente Katwijk – met onze grond bijdragen aan een woonwijk in een bijzondere omgeving waar mensen graag wonen en gelukkig kunnen worden', schetst Van Berkel.

Betrokkenheid

Afhankelijk van de marktsituatie wil het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelplots met 200 tot 400 woningen tegelijk aanbieden. 'En mocht de markt dat (weer) aankunnen en willen we in een bepaalde periode tempo maken, dan schroeven we dat op naar 600 tot 800 woningen per vlek. Maar ik vermoed dat het de komende tijd waarschijnlijk bij plots van een kleinere omvang zal blijven,’ vertelt Van Berkel. ‘Juist om die reden is het zo belangrijk dat we de regie houden en kunnen faseren. Nu opeens grond voor duizenden woningen in een keer in de markt zetten, gaat vermoedelijk niet goed uitpakken. Het moet wel gedragen kunnen worden door marktpartijen.'

Van Berkel hoopt dat ook de ontwikkelende partijen die in de komende jaren grond kopen van het Rijksvastgoedbedrijf dezelfde betrokkenheid en ambitieniveau tentoonspreiden. 'We vragen niet alleen wat ze komen halen, maar vooral wat ze komen brengen. Huizen bouwen kunnen genoeg partijen, maar wij dagen ze uit om flink wat stappen extra te zetten. We zullen daarom niet alleen grotere partijen uitnodigen, maar vooral partijen die kunnen aantonen dat ze meerwaarde kunnen brengen.' Van Berkel vevolgt: 'En dat zal niet alleen technische of architectonische meerwaarde zijn, het zal ook zitten in bewezen community building of nieuwe mobiliteitsconcepten. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat al die ambities ook gerealiseerd moeten kunnen worden. Op dit moment stijgen de bouwkosten zo hard dat er aan bepaalde eisen simpelweg niet voldaan kán worden. Onze eisen zullen moeten passen bij wat in deze tijd kan. Want uiteindelijk zullen er gewoon huizen gebouwd moeten worden.'

Pioniers

Van Berkel verheugt zich op de nu voorliggende fase van aanpakken en realisatie. 'Het mooiste in dit soort trajecten is dat er uiteindelijk een gemeenschap ontstaat van pioniers die stuk voor stuk druk zijn met het inrichten van hun tuin, nieuwe vriendschappen sluiten en een nieuwe community bouwen. Dat gaat op een plek als deze makkelijker dan op een kleinere locatie in een stad. Er is hier van alles mogelijk. Daarmee wordt meteen zichtbaar waarom we dit doen: om mensen een plek te geven waar ze prettig kunnen wonen.'