Rijksvastgoedbedrijf koopt Staalcomplex in Haagse binnenstad

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft het Staalcomplex in Den Haag gekocht. Met deze strategische aankoop voegt het RVB een belangrijk aantal vierkante meters aan kantoorruimte toe in het bestuurscentrum van het Rijk.

Eén van de taken van het RVB is het huisvesten van onder meer Rijksdiensten, Defensieorganisaties en Hoge colleges van Staat, zoals het parlement. Het RVB doet dat in samenwerking met deze diensten, die bijvoorbeeld aangeven hoeveel m2 in de toekomst nodig is en met welke functionaliteiten. Het vastgoed moet voor deze functionaliteiten genoeg vierkante meters hebben en moet voldoen aan alle eisen voor standaard werkplekken, maar ook werkplekken met specifieke eisen. Voor de specifieke behoeften van de Tweede Kamer en haar ondersteuning wordt naast het Binnenhof, passende huisvesting gezocht. De mogelijkheden van het Staalcomplex sluiten daar op aan.

Plannen

Elk huisvestingsproject is uniek. Wel kent ieder huisvestingsproject ongeveer de volgende fases: onderzoek, ontwerp, vergunning, uitvoering, ingebruikname, beheer. Het Staalcomplex is nu in de onderzoeksfase. Dat betekent dat wordt onderzocht en afgewogen hoe huisvestingsopgaven het beste kunnen worden uitgevoerd. Het RVB maakt keuzes door onderzoek naar de opgaven en de mogelijkheden van het complex.

Vergroot afbeelding Luchtfoto van het Binnenhof
Beeld: RVB/Gerhard van Roon
Het Staalcomplex (oranje omlijning) is een groep gebouwen in de Haagse binnenstad

Staalcomplex

Het Staalcomplex is een groep gebouwen in de Haagse binnenstad van de Lange Houtstraat tot de Korte Vijverberg en van het Tournooiveld tot de Doelenstraat. De geschiedenis van enkele bouwdelen gaat eeuwen terug, maar de geschiedenis van het gehele complex als Staalbankierscomplex begint in 1916, toen Staalbankiers zich in een pand aan de Lange Houtstraat vestigde. In de jaren daarna kocht Staalbankiers steeds gebouwen in de omgeving. Deze verzameling gebouwen werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw tijdens een grootscheepse verbouwing met elkaar verbonden. En kreeg toen ook bijvoorbeeld een ondergrondse parkeergarage van twee verdiepingen. Het RVB onderzoekt hoe alle vierkante meters van het voor een deel monumentale Staalcomplex kunnen worden gebruikt, met aandacht voor de bijzondere geschiedenis.

Herontwikkeling

Voor de herontwikkeling en transformatie van het Staalcomplex is in 2021 een planuitwerkingskader (PUK) opgesteld tussen de voormalige eigenaar en de gemeente Den Haag. Het RVB heeft andere plannen met het Staalcomplex, maar wil kijken hoe het kan aansluiten op de uitgangspunten van dit kader. Zo wil het RVB graag bijdragen aan een aantrekkelijke, levendige Haagse Binnenstad.