Verkoop belastingkantoor helpt bij opvang asielzoekers en statushouders

In het voormalig belastingkantoor in Alkmaar krijgen 150 asielzoekers, 150 statushouders en 150 Alkmaarse spoedzoekers binnenkort woonruimte. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het gebouw aan de gemeente verkocht. ‘We proberen een verschil te maken door de inzet van ons vastgoed en onze kennis en kunde.’

Vergroot afbeelding
Beeld: RVB/Derk Zijlker
Het voormalig belastingkantoor aan de Robonsweg in Alkmaar.

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het voormalig belastingkantoor aan de Robonsweg in Alkmaar en heeft het pand verkocht aan de gemeente. Het gebouw krijgt een andere functie en geeft 150 asielzoekers, 150 statushouders en 150 Alkmaarse spoedzoekers een dak boven hun hoofd. De nieuwe invulling van het pand wordt breed gedragen onder de bewoners in de buurt. Het pand zal naar verwachting minimaal 7 jaar en maximaal 10 jaar voor dit doel worden gebruikt. Nu de verkoop definitief is, starten de voorbereidingen om het gebouw klaar te maken voor de toekomstige nieuwe bewoners.

Ondersteuning COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzorgt de opvang van asielzoekers. Als asielzoekers een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen, worden ze binnen een gemeente ondergebracht. Dat kan via de reguliere huisvesting in de (sociale) huurmarkt of via tijdelijke huisvesting waaronder tussenvoorzieningen, mobiele woonunits of verbouwde (kantoor)panden. Dit laatste is het geval in Alkmaar. Het RVB ondersteunt het COA met de opvang van verschillende kwetsbare groepen, waaronder asielzoekers en statushouders, door de inzet van rijksgebouwen en rijksgronden.

Vergroot afbeelding
Beeld: RVB/Frank van Beek
Tessa Flantua, directeur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling.

De verkoop van het voormalig belastingkantoor in Alkmaar is slechts één voorbeeld hoe het RVB zijn vastgoed gebruikt om de druk op de opvangcentra te verlichten en de doorstroom te versoepelen. Tessa Flantua, directeur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling (GVO): ‘Het doet mij pijn aan het hart om te zien dat het COA-aanmeldcentrum in Ter Apel iedere dag weer meer mensen moet herbergen dan het eigenlijk aankan. En dat ook de doorstroming stokt. Het RVB draagt waar mogelijk zijn steentje bij om het leed van deze groepen mensen enigszins te verzachten. We proberen een verschil te maken door de inzet van ons vastgoed en onze kennis en kunde.’

Flexwoningen

Een ander voorbeeld hoe het RVB een bijdrage levert aan het huisvesten van verschillende kwetsbare mensen was de aanbesteding voor 2.000 flexwoningen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Deze flexwoningen zijn nu allemaal toegewezen aan gemeenten en woningbouwcorporaties en verspreid over 42 percelen. Daarnaast worden ook terreinen van het RVB gebruikt voor bijvoorbeeld tentenkampen waar asielzoekers tijdelijk kunnen worden opgevangen. ‘Zo hoopt het RVB de druk op COA-locaties enigszins te verminderen en de doorstroom te bevorderen. Alleen door samen de schouders eronder te zetten, kunnen we deze grote maatschappelijke opgave het hoofd bieden’, aldus Flantua.