Verkoop kavel voor snelle bouw 265 woningen in Hoorn

Waar eens de Penitentiaire Inrichting Zwaag stond, zullen circa 265 woningen verrijzen. Vanwege de woningnood staat snelheid voor de gemeente Hoorn en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij dit project centraal. ‘We zoeken een ontwikkelaar die ook vaart wil maken.’

Vergroot afbeelding artist's impression woonwijk Hoorn
Beeld: ©Biedboek
Artist's impression van de te bouwen woningen.

‘Voor de gemeente Hoorn en voor ons als Rijk is het belangrijk om snel woningen aan de voorraad toe te voegen’, zegt Ingrid Juffermans van het RVB. Zij heeft dit project onder haar hoede, samen met haar collega Jeroen Grajer. De gemeente zet in ieder geval in op het zo snel mogelijk bouwen van sociale huurwoningen.

Nota van Uitgangspunten

Om de snelheid er in te houden is voor de ontwikkelaar al veel voorwerk verricht. Zo heeft de gemeente, in nauwe samenwerking met het RVB, de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. In deze Nota zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan de bouw van circa 265 woningen. Dit is onderverdeeld (in aantallen woningen) in 38 procent sociale huur, 27 procent middelduur (koop of huur) en 35 procent vrije sector (koop of huur). En er is maximaal 340 vierkante meter aan publieke voorzieningen, waaronder een huismeesterruimte en parkeerplaatsen.

De Nota is een belangrijke stap, benadrukt Grajer. ‘Door aan de voorkant de Nota van Uitgangspunten vast te laten stellen als ruimtelijk kader, hoeft de ontwikkelaar straks alleen nog maar voor een omgevingsvergunning naar het college en niet meer naar de gemeenteraad. Dat scheelt tijd en neemt veel onzekerheden weg voor de ontwikkelaar.’

Versnelling

Met het oog op de aanhoudende woningcrisis hebben de gemeente en het RVB steeds gekeken hoe er tijd gewonnen kon worden. Zo zijn procedures die gewoonlijk in een vaste volgorde gaan in dit project tegelijkertijd begonnen. Verder zijn onderzoeken voor de bouw naar voren getrokken. En de gemeente dacht mee over de versnelling van het vaststellen van stukken door het college en de raad, het aanvragen van vergunningen en het ontwerpen van de woonblokken. Denk daarbij aan het meteen betrekken van de Ruimtelijke Adviescommissie bij de eerste ontwerpen. Juffermans: ‘De gemeente is proactief en heeft ook de bereidheid getoond extra capaciteit ter beschikking te stellen. En we zoeken nu een ontwikkelaar die ook vaart wil maken.’

Verkoop via openbare inschrijving

Er vindt een eenvoudige voorselectie plaats: de koper moet aantoonbare ervaring hebben met het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen of financieren van grotere projecten in een binnenstedelijke omgeving. Vervolgens kunnen deelnemers tot 27 juni 2024 een bod op de bouwkavel uitbrengen. De voorwaarden voor de verkoop en de te volgen procedure staan op Biedboek.nl.