Einde aan tijdelijke regelingen Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is per 1 januari 2024 gestopt met de tijdelijke crisisregelingen voor de markt. Deze regelingen waren tijdens de coronaperiode opgesteld om plotselinge forse prijsstijgingen in lopende en nieuwe projecten op te vangen.

Vergroot afbeelding Bouwwerkzaamheden nieuwe breachhouse op String Terrein Schaijk
Beeld: Erik Jansen

Het interne crisisteam marktontwikkelingen dat de regeling Prijsstijgingen bij onderhoudscontracten en de FAIR-regeling had ontwikkeld, is per 1 januari 2024 tevens ontbonden. De FAIR-regeling maakte het mogelijk om 4 keer per jaar prijzen te indexeren in plaats van 1 keer per jaar. Deze regelingen zullen niet worden verlengd of opgevolgd door een andere regeling omdat de markt inmiddels redelijk is gestabiliseerd. Hoewel er nog altijd mensen (ernstig) ziek worden door COVID-19, ontwricht het virus niet langer de samenleving. Ook de oorlog in Oekraïne, de krapte op de arbeidsmarkt en flinke loonstijgingen zorgden binnen contracten voor acute problemen. Hoewel deze issues nog steeds spelen, zijn ze inmiddels een realiteit geworden waar markten zich naar hebben weten te voegen.

Handvatten samenwerking

Eventuele problemen in aanbestedingen of bij contracten zullen weer op de gangbare manier worden afgehandeld. Hier heeft het Rijksvastgoedbedrijf, samen met andere opdrachtgevers en opdrachtnemers, adviserende handelingskaders opgesteld. Deze handelingskaders geven handvatten voor een goede samenwerking. Het uitgangspunt hierbij is dat beide partijen hun overeenkomst moeten kennen, tijdig met elkaar in gesprek gaan en blijven en in alle redelijkheid moeten streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn indien er zich issues voordoen.