‘Het is een mooie plek voor mijn ontwikkeling’

Als business informatie adviseur bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zorgt Tim Trago dat het primaire proces wordt ondersteund met passende ICT-oplossingen. Een rol die een beroep doet op zijn expertise, doortastendheid en mensenkennis. Want is de vraag die wordt gesteld, ook daadwerkelijk de behoefte?

Vergroot afbeelding Tim Trago
Beeld: RVB/Paul Tolenaar
Business informatie adviseur Tim Trago: ’ Doordat je dicht op de uitvoering zit, zie je meteen het resultaat van je werk.’

Successen­

‘Ik praat met veel mensen uit de hele organisatie over brede onderwerpen. In de praktijk hebben ze een wens, waarna ik ga achterhalen wat hun daadwerkelijke behoefte is. Oftewel, wat is het pijnpunt dat we op moeten lossen? Vervolgens overleg ik met IT: hebben we daar iets voor op de plank liggen, kunnen we daar iets voor bouwen of moeten we het inkopen? Het is dus elke keer weer een nieuw vraagstuk waar je aan werkt. Als dat is opgelost, boek je weer een succesje.’

Luisteren

‘Op dit moment zijn we intern bezig met het vervangen van 3 systemen door 1 systeem. Met alleen het implementeren van een nieuw systeem ben je er niet. Je moet naast de techniek ook het proces, de organisatie en de informatie meenemen. Deze transitie gaat veel collega’s helpen. Natuurlijk weten wij niet alles, en daarom is het zo belangrijk om goed te luisteren naar de experts. Zo kunnen we samen het juiste verhaal vertellen aan de leverancier.’

Korte lijnen

‘De korte lijnen en de prettige sfeer tussen collega’s onderling. Dat is wat mij hier meteen aansprak. Doordat je dicht op de uitvoering zit, zie je meteen het resultaat van je werk. Dat vind ik veel prettiger dan meer beleidsmatige afdelingen. Daar schrijf je een stuk, waarbij je minder direct ervaart hoe dat in de praktijk uitpakt.’

Talentenprogramma

‘Het RVB is een mooie plek voor mijn eigen ontwikkeling. Ik heb meegedaan aan het talentenprogramma. De competenties die er centraal staan, zijn bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap, samenwerken en ondernemerschap. Door het programma kwam ik in contact met collega’s uit andere delen van de organisatie, waarmee ik mijn netwerk weer heb vergroot. Over een paar jaar wil ik namelijk graag expert zijn op het gebied van informatievoorziening rond de maatschappelijke thema’s van morgen. Met de weg die ik nu ben ingeslagen gaat dat ook zeker lukken.'

Bekijk de video van Tim Trago, waarin hij laat zien aan welke projecten hij nu werkt, maar ook hoe hij met nieuwe technologieën de business van morgen een stuk efficiënter maakt.

Dit is onze collega Tim. Een echte teamspeler.
En als business informatie adviseur komt dat goed van pas.
Tim is onze brug tussen het primaire proces en de ondersteunende ICT.
Samen met de collega's in zijn team inventariseert hij de pijnpunten in het proces in de IT of in de informatiebehoefte.
Met als doel om de producten en diensten van het Rijksvastgoedbedrijf
steeds beter te maken.

Een van de hoofdtaken van het Rijksvastgoedbedrijf is het beheer en onderhoud van het rijksvastgoed.
Daar horen naast de gebouwen van de Rijksoverheid ook defensiekazernes, oefenterreinen,
natuurgebieden en pachtgronden bij.

Voor de collega's die hier aan werken is het belangrijk dat zij beschikken over alle relevante informatie om ervoor te zorgen dat het vastgoed veilig en ongestoord gebruikt kan worden.
Die informatie halen we uit data en systemen.
Die zijn erg divers, maar moeten wel op elkaar passen en kunnen draaien op onze infrastructuur.

We verpachten bijvoorbeeld landbouwgronden aan agrariërs en om ervoor te zorgen dat de pachtgronden niet uitgeput raken staat in het contract welke gewassen een pachtboer op de grond mag telen.
Het is een erg intensieve taak om al die gronden stuk voor stuk te controleren.
En daar komen Tim en zijn collega's om de hoek kijken.

Tim vertaalt in dit geval de wensen van de rentmeester naar functionele requirements
die hij of naar onze eigen ontwikkelaars of naar de markt uitzet.
Om gewassen te vergelijken met de verleende pachtcontracten ontwikkelen Tim en zijn collega's samen met een marktpartij een slimme tool.

Daarmee worden de gewassen met behulp van AI hoogte kaarten en satellietbeelden geanalyseerd
en vergeleken om afwijkingen te signaleren.
Zo kunnen onze rentmeesters een stuk gerichter op pad.
Deze nieuwe technologieën maken Tim's werk natuurlijk extra leuk en hij maakt de business een stuk efficiënter.
Daar wordt toch iedereen blij van?