‘Een kwaliteitsslag voor het vastgoed van Defensie’

Defensie heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de opdracht gegeven de Bernhardkazerne in Amersfoort grondig te moderniseren. ‘Dit is een mijlpaal, de eerste stap van een groot en langlopend programma.’

Op het terrein van de Bernhardkazerne staan ruim 140 gebouwen. De meesten stammen uit de jaren dertig, vijftig en zestig. ‘Defensie heeft de afgelopen vijftig jaar eigenlijk nauwelijks geld uitgegeven aan het vastgoed’, zegt Rob Leus van het RVB. Modernisering is hard nodig en in Amersfoort, een opleidingslocatie van de Landmacht, zullen enkele honderden miljoenen geïnvesteerd moeten worden.

Vergroot afbeelding
Beeld: Defensie
Voorbeeld van een type gebouw op de Bernhardkazerne dat volledig gemoderniseerd gaat worden.

Moderne krijgsmacht

‘Het vastgoed is oud en door jarenlange bezuinigingen vaak ook slecht. En dat is onhoudbaar geworden. Samen met Defensie gaan we dus al haar vastgoed aanpakken’. De kazerne in Amersfoort is als eerste aan de beurt en vervolgens wordt al het andere vastgoed toekomstbestendig gemaakt. Dat houdt in dat de gebouwen geschikt moeten zijn voor de eisen die een moderne krijgsmacht stelt. Leus: ‘De opdracht die het RVB nu heeft gekregen, is de eerste van een heel groot programma. Het is een mijlpaal. Defensie en het RVB kunnen nu aan de slag met verder voorbereiden, aanbesteden en bouwen. En de Bernhardkazerne is nog maar het begin. In totaal bestaat het werkpakket uit 375 locaties. Dit programma zal vijftien tot twintig jaar lopen. Het huishoudboekje van Defensie wordt hierdoor weer in balans gebracht. Daarmee bedoel ik dat er door de modernisering een einde komt aan de hoge onderhoudskosten door achterstallig onderhoud.’

Duurzaamheid

Passend vastgoed om de taken van Defensie goed uit te kunnen voeren, is het hoofddoel. Maar er zijn meer punten waar het programma rekening mee houdt. Duurzaamheid is belangrijk. ‘Dat ging eerst vooral over de energieprestatie. Maar er is nu ook meer aandacht voor circulariteit. In plaats van slopen, onderzoeken we welke gebouwen en welke materialen we kunnen hergebruiken. Op de Bernhardkazerne is bijvoorbeeld gekozen voor nieuwbouw waarbij we de casco’s van bestaande gebouwen gebruiken. Daarnaast kijken we naar natuurinclusiviteit. We zorgen ervoor dat de biodiversiteit gehandhaafd wordt of versterkt. Je kunt denken aan ecologische verbindingen of de aanleg van een wadi waarmee je regenwater opvangt in plaats van afvoert.’

Werkomstandigheden

Verder wil Defensie de werkomstandigheden van het personeel verbeteren. Jarenlang hebben militairen moeten werken en overnachten in gebouwen die aan vervanging of onderhoud toe waren. Nieuwe gebouwen staan er niet in één keer. Toch kan het programma al heel snel voor verbeteringen zorgen. Naast grote langjarige projecten als de Bernhardkazerne zijn er veel kleine projecten gepland. Leus: ‘Daar kunnen we echt tempo maken en bijvoorbeeld snel keukens, behang en sanitair vervangen. We willen binnen twee tot drie jaar zichtbare resultaten behalen. Defensie vindt het belangrijk om in vastgoed te investeren om een aantrekkelijke werkgever te blijven.’

Voorsprong

Amersfoort is niet het enige grote complex. Naast een fiks aantal kleine kazernes gaan Defensie en het RVB de komende jaren ook aan de slag met wat the big five wordt genoemd. Er komt een nieuwe centrale kazerne, de locatie daarvan is nog niet vastgesteld. Voor de Marine wordt de haven in Den Helder aangepakt. In Roosendaal komt een nieuwe kazerne voor het Korps Commandotroepen. In Schaarsbergen moet de afweging worden gemaakt tussen verbouw en nieuwbouw voor de Luchtmobiele Brigade. En Soesterberg moet voorbereid worden op het concentreren van logistieke en operationele eenheden. Leus: ‘Samen met Defensie gaan we een kwaliteitsslag maken. De achterstand zetten we om in een voorsprong.’