The Holland Gate: RVB ontwerpt innovatieve schietbaan

Train as you fight, is het devies van Defensie. Om aan die eis te kunnen voldoen, heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in Soesterberg voor Defensie een moderne en veilige schietbaan ontworpen. ‘Wij hebben specialistische kennis.’

Vergroot afbeelding
Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
De nieuwe schietfaciliteit in Soesterberg: The Holland Gate.

Het aanleggen van een schietfaciliteit is geen alledaagse klus. ‘Het aantal markpartijen dat schietbanen aanlegt is heel beperkt. Je gaat óf met een van hen in zee óf je creëert flexibiliteit door een eigen expertiseteam samen te stellen. We kozen voor het laatste’, zegt projectmanager Leonie van Ham van het Rijksvastgoedbedrijf.

Eigen ontwerp

‘Wij hebben de specialistische kennis, we begrijpen wie de gebruikers zijn en we weten wat zij nodig hebben’, zegt Technisch Manager Matthijs Hellenthal van het RVB. In nauwe samenwerking met Defensie heeft Hellenthal samen met zijn collega’s gewerkt aan een eigen ontwerp dat telkens is getest en zo nodig bijgesteld. Belangrijk onderdeel van de schietfaciliteit is de wand. Die wand vangt de inslagen van de kogel op en moet dus tegen een stootje kunnen. Samen met specialistische marktpartijen heeft het RVB een wand ontwikkeld die bestaat uit stalen tegels die met rubber bekleed zijn. Het rubber voorkomt dat de kogels gevaarlijk afketsen. ‘Tijdens de ontwerpfase hebben we kennis en kunde uit de markt aan elkaar gekoppeld en op die manier een nieuwe innovatieve wand ontwikkeld. Deze schiet je niet snel kapot. En gebeurt dat toch, dan kan de gebruiker de kapotte onderdelen makkelijk zelf vervangen. Een enorme verbetering voor het onderhoud.’

Zonnepanelen en een ijsbuffer

Duurzaamheid en circulariteit zijn ook voor Defensie belangrijke onderwerpen. Maar veiligheid en goed kunnen trainen staan voorop voor Defensie. Dat betekent in de praktijk dat niet alle duurzame materialen voldoen aan de strenge veiligheidseisen. ‘Het is dus vooral kijken wat wél kan’, zegt Hellenthal. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld het maximale gedaan om beton te kunnen hergebruiken in het schiethuis en is voor een deel van het facilitair gebouw hout gebruikt. Ook plaatsen we straks 750 zonnepanelen en wekken we energie op met hulp van een ijsbuffer; een vorm van thermische energieopslag.’
Het ontwerpen van een schietfaciliteit met alle eisen rondom veiligheid is een samenspel tussen Defensie, de eindgebruikers, het RVB en de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS). Steeds opnieuw afwegen wat wel en niet kan, met als doel de eindgebruiker te bieden wat nodig is: train as you fight.

Video: The Holland Gate

De schietfaciliteit is officieel geopend en in gebruik genomen onder de naam ‘The Holland Gate’. Bekijk de video:

(Leden van de DSI, Dienst Speciale Interventie.)

GESPANNEN MUZIEK

Heel veel zaken zien wij natuurlijk niet, weten wij niet, maar die gebeuren wel.

(DSI-leden schieten met oefenmunitie.)

Dan kun je een opdracht geven om eventueel door een raam iets te laten uitschakelen.

(Een scherpschutter ligt op een platform.)

Wat is nodig? Wat zijn nu onze procedures?

(DSI-leden schieten vanuit een helikopter. Anderen dringen een gebouw binnen en schieten. Een marinier gaat zitten op een stoel.)

GESPANNEN MUZIEK

EEN HARTSLAG KLINKT

Holland Gate. Dat is natuurlijk naar aanleiding van de evacuatie-operatie
die in Kabul is uitgevoerd.
En dat de operators, speciale eenheden die daar ook zaten,
zorgden voor een veilige doorgang naar de vliegtuigen.
Ja, in dat hele proces van evacueren, met alle moeilijkheden van dien,
is uiteindelijk de zogenaamde 'Holland Gate' ontstaan.

(Beeldtekst: Rijksvastgoedbedrijf. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. The Holland Gate. Gereed voor de strijd.)

RITMISCHE MUZIEK

(Een vrouw klapt een filmklapper dicht. Een man in nette kleding zit op een stoel.)

Ik ben Matthijs Hellenthal, Technisch Manager bij het Rijksvastgoedbedrijf.
De behoefte voor zo'n faciliteit bestaat al langer.
Hij is gebouwd specifiek natuurlijk voor de speciale eenheden
die in het hoogste geweldsspectrum moeten optreden,
maar ook zich moeten kunnen voorbereiden.

(Een man in Koninklijke Marechaussee-kleding zit op een stoel.)

SPANNENDE MUZIEK

Ik ben Jeffrey van Horn, Commandant van de BSB.
We hebben het CQB-house. De 100-meter schietbaan.
We hebben veel ruimte eromheen.
En dat maakt dat je alle procedures die we zo'n beetje kennen,
in ieder geval binnen de BSB, die wel kwijt kunnen.
Ik denk niet alleen voor de BSB, maar voor een hele boel eenheden
die hier kunnen komen trainen en oefenen.

(Een man in marinierskleding zit op een stoel.)

Mijn naam is Eric Lieftink. Ik ben Luitenant-Kolonel der Mariniers.
De behoeften voor verschillende eenheden,
zoals voor de BSB, voor ons en de Korps Commandotroepen,
was toch wel zo'n faciliteit, om dat hier te hebben.
Je kunt maar een aantal keer per jaar naar het buitenland gaan
in verband met de rest van je operationeel jaarplan.
Maar als je het in Nederland hebt, kun je veel vaker even kort even een dag trainen,
in plaats van dat je het even twee weken in Amerika doet.
Je wilt iets realiseren voor de speciale eenheden
waar ze goed me uit de voeten kunnen de komende jaren.
Daarom hebben we direct met de gebruikers samengewerkt
om elke keer te kijken hoe zo'n dag eruit ziet en wat er in zo'n gebouw gebeurt.
En dan van echt heel grof naar echt het kleinste detail.
Maak het zo multifunctioneel mogelijk,
zodat we ook op nieuwe uitdagingen in het werk kunnen inspringen.
En dat er dan niet weer een nieuwe faciliteit nodig is, of een verbouwing.
Maar dat het ook, op de langere termijn, geschikt is als oefenlocatie.
Ook voor al het werk wat eventueel nog gaat komen in de toekomst.
Wat deze schietfaciliteit uniek maakt, voor Nederland en misschien daarbuiten,
is dat het een totaal gecombineerde faciliteit is.
We zitten nu in het CQB, maar er komt ook een schietbaan,
en er is een terrein omheen met mogelijkheden voor scenariotraining.

(Leden van de Koninklijke Marechaussee omsingelen met getrokken oefenwapens een zwarte auto. Met zijn handen in de lucht, stapt een lange man uit.)

SPANNENDE MUZIEK

ROEPEND: Politie. Armen in de lucht, gordel los.
JEFFREY: Aankomen rijden naar een opdracht.
Het positioneren. Binnentreden van panden. Het doorzoeken van panden.
Dat kan je ook nog voorzien van allerlei techniek, licht- en geluidseffecten.
Command en controle wat de instructeurs kunnen doen, is perfect.
Alles wordt gefilmd, dus kun je mensen meenemen van hé, je deed dat en dat.
Soms, door de haast, vergeten ze wat en dan kunnen ze toch van hun fouten leren.
We kunnen op de catwalk de instructeurs meenemen om de jongens beter te maken.
Het gaat op coachende wijze om het beste uit zo'n eenheid te halen.
Het bijzondere ook aan het ontwerp is dat we het in eigen huis hebben geëngineerd.
Daardoor konden we ook elke keer allemaal expertise erbij halen zodra dat nodig was.
In de loop der tijd is er betrokkenheid geweest van de operationele eenheden.
Die elke fase ook konden aangeven: Wat is nodig?
Wat zijn nu onze procedures en wat vraagt dat van het ontwerp?
Het is een heel flexibel gebouw, dus de gebruiker kan er alle kanten mee op.
Ze kunnen van buiten aanvallen, ze kunnen fast-ropen naar beneden,
we hebben een platform gebouwd.
Ze kunnen met een heli aan komen vliegen en fast-ropen op het dak.

(Een blauwe helikopter zweeft boven een dak. DSI-leden van het Quick Response Air-team schuiven de deur van de helikopter open en gooien een zak met een touw eraan naar beneden. Via dat touw landen ze één voor één op het dak.)

SPANNENDE MUZIEK

Ja, en daarnaast biedt de ruimte van dit complex,
met gebruikmaking van explosieven, om de deuren te forceren.
Daadwerkelijk binnen te treden en een doorzoeking te doen.

(Andere DSI-leden schuilen achter een schild als iemand een explosief laat ontploffen. Dan gaan ze naar binnen.)

Nou, de trainingen die hier mogelijk zijn,
zijn met name het binnendringen van gebouwen en gijzelsituaties oplossen.

(Twee politiemannen in burgerkleding en een bivakmuts lopen met getrokken pistolen door het gebouw. Ze schieten door een openstaande deur heen.)

MAN: Hé.

We kunnen met springstoffen deuren eruit blazen.
We kunnen er ramen met springstoffen uit blazen.

(De DSI-leden hangen gezekerd aan touwen van de rand van het dak. Eén heeft een apparaat vast aan een lange stok waarmee hij het raam laat ontploffen. Via het raam betreden ze het gebouw.)

SPANNENDE MUZIEK

Verderop bevindt zich nog een snipertoren.
Dus we kunnen ook scenario's hebben
dat je een sniper, een sluipschutter of scherpschutter ergens weglegt.
Die kun je een opdracht geven om eventueel zelfs door een raam
iets te laten uitschakelen vlak voordat jij naar binnen gaat.
Want iedere terrorist die eerder is uitgeschakeld, is een probleem minder.
OVER EEN RADIO: Three, two, one. Target out. Over.

(De scherpschutter schiet.)

Je kunt hier dus de training doen, zoals je het in de werkelijkheid zult uitvoeren.
Speciale eenheden staan niet stil als ze schieten. Die moeten ook lopen en rennen.
Dat betekent dat we naast de normale ventilatie van achter naar voor
ook speciale systemen hebben die de kruiddampen als het ware kapot blazen,
zodat de operator er geen gezondheidsklachten aan over houdt.
Met name dan op de 100-meter schietbaan waar dat wordt toegepast.
Dat is toch waar je traditioneel gezien de meeste problemen hebt met schietgassen.
Het feit dat daar nu een dergelijke luchtbehandeling in kan worden toegepast,
ja, dat is echt een grote sprong vooruit.
Waar ik echt het meest trots op ben bij deze faciliteit
is dat we echt als team samen met Defensie en dan echt ook de eindgebruikers,
en met het team van de RVB dit hebben gerealiseerd.
Ik denk dat sindsdien de lijntjes heel kort zijn,
zodat de mensen die het moeten bouwen van Rijksvastgoed
heel goed weten wat de eindgebruiker, onder andere MARSOF, wil hebben.
Dus, ik hoop dat het nooit gebeurt, maar mocht er een grote calamiteit komen
op het gebied van een gijzelsituatie of weet ik wat,
dan denk ik dat wij op dit moment onze mensen de beste training kunnen bieden.
Dat is ook te zien in wat wij hier nu hebben staan.
Het is echt state of the art.
Die term, Holland Gate, leek ons heel toepasselijk
vanwege ook het gezamenlijke karakter dat deze schietfaciliteit uitstraalt.
Dat vonden wij een mooie pakkende naam om daaraan te verbinden.

(Beeldtekst: Dit is een productie van het Rijksvastgoedbedrijf. September 2023. www.rijksvastgoedbedrijf.nl)

RUSTIGE MUZIEK