Annet Bertram directeur-generaal Migratie bij JenV

Annet Bertram wordt directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat uiterlijk op 1 januari 2023 in.

Vergroot afbeelding Annet Bertram
Beeld: Erik Jansen
Annet Bertram

Het directoraat-generaal Migratie staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid. De opgave is om in de hectiek van alle dag te komen tot een stabieler en rustiger speelveld, waarbij goed ingespeeld kan worden op actuele ontwikkelingen en fluctuaties. De focus ligt daarbij sterk op het asieldomein. Migratie is echter breder dan dat. Het is daarmee van belang om continu aandacht te hebben voor de verbreding naar het gehele migratiedomein.

'Als nieuwe DG Migratie ben ik zeer gemotiveerd om het voortouw te nemen in de doorontwikkeling van het gehele migratiewerkveld naar een toekomstbestendig stelsel met meer ruimte en rust om zaken structureel aan te pakken', aldus Annet Bertram. 'Het is voor mij van belang dat we daarbij oog houden voor de uitvoering, de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van andere bestuurlijke partijen versterken, en die verbinden aan gezamenlijke doelen.'

Dick Schoof, secretaris-generaal ministerie van Justitie en Veiligheid: 'Het migratiedossier staat continu onder druk en is bestuurlijk en maatschappelijk één van de zwaarste opgaven. Deze druk wordt door alle partijen gevoeld. Daarom ben ik ben zeer verheugd met de komst van Annet. Annet is een heel energieke DG, met ruime ervaring binnen en buiten de Rijksoverheid. Daarbij is ze altijd zeer betrokken geweest bij de maatschappelijke opgave op het brede migratie- en asieldomein, waar het directoraat-generaal Migratie en haar partners voor staan.'

Mr. drs. A.W.H. (Annet) Bertram is sinds 2017 directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk en tevens directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij gemeentesecretaris bij de gemeente Den Haag en vervulde ze de SG-functie van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Eerder was zij onder andere directeur-generaal Wonen bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Annet Bertram studeerde Sociologie en Rechten aan de Universiteit Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van JenV. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.