Rijksvastgoedbedrijf verruimt regeling inschrijfvergoeding

De maximale tegemoetkoming voor inschrijvingskosten van 1 miljoen euro bij DBFMO-contracten vervalt per direct. Marktpartijen kunnen hierdoor in aanmerking komen voor een hogere tegemoetkoming in de kosten bij contracten waarin ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en beheer van een gebouw zijn ondergebracht.

Vergroot afbeelding Rechtbank Amsterdam op zomerse dag, foto: Lighthouse Productions / Dirk Verwoerd.
Beeld: Lighthouse Productions / Dirk Verwoerd
De recent opgeleverde Rechtbank Amsterdam is aanbesteed in een 'Design, Build, Finance, Maintain and Operate' contract.

De eerder geldende maximum vergoeding maakt plaats voor een reële door het RVB te maken inschatting van de te maken kosten voor een inschrijving. De activiteiten die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen liggen vast in de ‘RVB-Handreiking Tegemoetkoming inschrijfkosten’.

Met de wijziging van de tegemoetkoming voor inschrijvingskosten voor DBFMO- contracten (Design, Build, Finance, Maintain and Operate)  hanteert het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in het vervolg één lijn voor alle contracten die de rijksdienst op de markt brengt.

DBFMO-contracten worden in de regel ingezet bij meer complexe gebouwen en projecten, bijvoorbeeld de recent opgeleverde Rechtbank Amsterdam.

Dialoog

Het voeren van een ‘concurrentiegerichte dialoog’, waarbij verschillende marktpartijen worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met het RVB over het DBFMO-contract, is een van de activiteiten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Hierbij gaat het onder meer om de tijd die wordt gestoken in de voorbereiding en het voeren van de gesprekken.

Het maken van een ontwerp tijdens de dialoog of inschrijvingsfase is een ander voorbeeld waarvoor marktpartijen een tegemoetkoming kunnen krijgen. Zo’n ontwerp kan al bij de aanbesteding van een DBFMO-contract nodig zijn, omdat op basis hiervan tijdens het gunningsproces de uitvoering wordt besproken en beoordeeld.

Handreiking

De aanpassingen in de inschrijfvergoedingen zijn het gevolg van de verbreding van de ‘RVB-Handreiking Tegemoetkoming inschrijfkosten’ naar DBFMO-contracten. Tot voorjaar 2022 regelde de ingetrokken nota ‘Verhoging ontwerpvergoeding bij DBFMO-aanbestedingen’ uit 2009 de inschrijfvergoeding voor deze bijzondere opdrachtvorm.

De handreiking van het RVB over inschrijfvergoedingen stamt uit 2020. In de handreiking wordt aangegeven welke werkzaamheden binnen een aanbestedingsprocedure in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Echter, omdat DBFMO-contracten toen nog onder de nota uit 2009 vielen zijn die destijds niet in de nota opgenomen.

De handreiking past in de Marktvisie van het RVB en is destijds besproken met de brancheorganisaties Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA), Bouwend Nederland, NLingenieurs en Techniek Nederland.

Meer weten?

Lees in het factsheet ‘Hoofdpunten, RVB-Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten’ welke activiteiten voor een inschrijvingvergoeding in aanmerking komen.