Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen

Er komen 191 zonnepanelen op de daken van werkpaleis Paleis Noordeinde (66 en 68). Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zorgvuldig onderzoek gedaan met als resultaat dat op dit rijksmonument met deze bijzondere functie veilig zonnepanelen kunnen worden geplaatst.

Vergroot afbeelding
Beeld: Kelle Schouten

In Paleis Noordeinde bevinden zich de werkvertrekken van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima. Ook werken hier de meeste medewerkers van de Dienst van het Koninklijk Huis.

Paleis Noordeinde wordt een van de eerste rijksmonumenten* die door het opwekken van energie voor eigen gebruik positief bijdragen aan het Klimaatakkoord en de klimaatambities van de Rijksoverheid. Paleis Noordeinde is eigendom van de staat en bij wet aan de Koning ter beschikking gesteld voor het uitoefenen van zijn functie.

Aanpassingen

Innovaties worden toegepast ten behoeve van de constructie. Brandveiligheid- en elektrotechnische installaties voldoen aan de maximale veiligheidseisen. Deze aanpassingen zijn, samen met de voorzieningen die getroffen worden om het zicht op het paleis in stand te houden, van invloed op de hoogte van de investering in de zonnepanelen.

De energieproductie van de 191 panelen op Paleis Noordeinde zal 68,1 MWh per jaar zijn. Per MWh duurzaam opgewekte energie komt er 0,34 ton minder CO2 in de atmosfeer. De maximale CO2-reductie betreft 23,1 ton CO2 per jaar.

Exterieur ongewijzigd

Het Rijksvastgoedbedrijf past maatwerk toe en kijkt wat er wel en niet kan binnen een specifiek rijksmonument. Mede door te kiezen voor egaal zwarte panelen blijven het karakteristieke uiterlijk en typologie van het paleis behouden en worden de zichtlijnen niet belemmerd vanaf het openbare gebied rondom het werkpaleis.

Daarmee blijft het exterieur van het paleis ongewijzigd. Het ontwerp van de verduurzaming past ook binnen de advieslijn “Standpunt zonnepanelen op Rijksmonumenten” van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en die van overige betrokken instanties zoals de gemeente Den Haag.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van het Rijksvastgoedbedrijf. Naast het plaatsen van zonnepanelen op Paleis Noordeinde wordt ook op andere manieren gewerkt aan verduurzaming van de overige twee paleizen die aan de Koning ter beschikking zijn gesteld, Paleis Huis ten Bosch en Koninklijk Paleis Amsterdam.

Zo zijn in alle paleizen de lampen waaronder de kroonluchters vervangen door ledverlichting, wordt gefaseerd monumentenglas aangebracht en waar mogelijk de isolatie verbeterd. De kennis die nu is opgedaan zal bijdragen aan toekomstige projecten van het Rijksvastgoedbedrijf op het gebied van zonnepanelen.

* Toelichting 23 juni 2022: Het gaat om een van de eerste rijksmonumenten van het Rijksvastgoedbedrijf.