Vliegkamp Valkenburg omgebouwd tot drone-campus

Op voormalig Vliegkamp Valkenburg gaan weer dagelijks toestellen de lucht in. Geen vliegtuigen, maar drones. Startups en piloten kunnen er terecht op een door het Rijksvastgoedbedrijf ondersteunde campus. Programmamanger Peter Vermeer: 'We laten zien wat Valkenburg kan worden'.

Monteur met drone op voormalig Vliegkamp Valkenburg
Beeld: RVB/Erik Jansen
Inspectie van een drone op voormalig Vliegkamp Valkenburg in Katwijk, waar in samenwerking met onder meer de Technische Universiteit Delft een fieldlab is ingericht voor startups.

Een voormalig vliegkamp heeft de papieren voor een drone-testveld al op zak, zou je denken. Toch moet programmamanager Peter Vermeer van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in 2018, bij de start van het project, een vergunning aanvragen. 'Bij het sluiten van het vliegkamp is de vliegbestemming van Valkenburg geschrapt om woningbouw mogelijk te maken.'

Het vliegveld weer openen voor drone-vluchten had volgens Vermeer 'nogal wat voeten in aarde'. Maar een testvlucht boeken kan vandaag de dag eenvoudig via de RVB-website. Zodra de RVB-luchtverkeersleider de dronepiloot ‘clearance’ geeft, kan het toestel de lucht in.

Sinds de opening van de drone-campus zo’n twee jaar geleden zijn er op Vliegkamp Valkenburg meer dan 1.000 geregistreerde dronevluchten uitgevoerd. En de locatie heeft in binnen en buitenland al naam opgebouwd bij dronebedrijven en -vliegers.

Belangrijkste reden: in Valkenburg kun je de hele dag testen. Op normale vliegvelden staan drone-piloten vaak lang te niksen omdat zij moeten wachten op de vliegtuigen die er landen en opstijgen. Toch is de volledige beschikbaarheid van de oude start- en landingsbaan niet de enige reden voor dronepiloten en -bedrijven om naar Valkenburg te gaan.

Portret van programmamanager Peter Vermeer van voormalig Vliegkamp Valkenburg.
Beeld: RVB/Erik Jansen
RVB-programmamanager Peter Vermeer: 'Met Unmanned Valley laten we zien wat Valkenburg kan worden; een innovatieve en duurzame woon- en werkplek.’

Unmanned Valley

In de oude hangars die pal aan de drone-testbaan liggen zijn de afgelopen twee jaar zo’n twintig bedrijven getrokken. 'Er werken hier nu zo’n 160 mensen', vertelt programmamanager Theo de Vries van Unmanned Valley. Het terrein is daarmee uitgegroeid tot een echte innovatiecampus, waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid intensief samenwerken.

De noodzaak voor zo’n 'fieldlab' ontstaat in Delft. Studenten van de Technische Universiteit Delft (TU Delft) willen de door hen ontworpen drones graag testen, maar dat kan niet op het universiteitsterrein. Om in die behoefte te voorzien, richt de universiteit samen met de gemeente Katwijk de stichting Unmanned Valley op. Doel: naast het creëren van een testveld het opzetten van een innovatiecampus.

De Vries: 'De TU Delft brengt startup-kennis en ervaring in als het gaat om de organisatie van een fieldlab. De gemeente zort voor regionale support en legt de bestuurlijk verbinding met de provincie Zuid-Holland en de Europese Unie, wat serieuze subsidies heeft opgeleverd'. Het RVB faciliteert Unmanned Valley door het terrein ter beschikking te stellen en de gebouwen in te richten.

Portret van programmamanager Theo de Vries van Unmanned Valley
Beeld: RVB/Arenda Oomen
Programmamanager Theo de Vries van Unmanned Valley: 'Er is geen blauwdruk, het is echt pionieren'.

Stap-voor-stap

‘Er is geen blauwdruk, het is echt pionieren om voor een volstrekt nieuwe industrie een goed concept neer te zetten. We hebben samen met het RVB stap voor stap de software en de hardware op elkaar afgestemd en zo de ontwikkeling aangejaagd’, schetst De Vries de samenwerking tussen Unmanned Valley en het RVB.

Het RVB heeft de ontwikkeling in 3 fases opgezet. Bij de start in 2020 komt in de voormalige onderhoudswerkplaatsen van Vliegkamp Valkenburg 3.000 vierkante meter beschikbaar voor de TU-startups. De Vries: ‘Die ruimte zit eigenlijk direct vol’. Fase 2, die vrij snel na de start begint, beslaat 2.000 vierkante meter en is al grotendeels vergeven. De laatste fase van 3.000 vierkante is pas gestart. In het totaal beslaan de kantoorgebouwen van de campus zo’n 8.000 vierkante meter, ongeveer 1,5 voetbalveld.

Met de komst van nieuwe bedrijven, komen ook nieuwe wensen. Zo is elders op het terrein door het RVB een oude loods ter beschikking gesteld. Drone-bouwers kunnen hun apparatuur daar binnen testen. De Vries: ‘Drones worden nu al in magazijnen gebruikt, bijvoorbeeld voor de inventarisatie van de daar opgeslagen spullen. Ontwikkel je hiervoor een nieuw apparaat, dan wil je die kunnen testen.’

Drone-zwerm

Een supersnel 5G mobiel netwerk is een andere voorziening die voor de startups is aangelegd. Dat is nodig om tests te kunnen doen voor dronebesturing en alle data die drones opleveren. Spectaculair is de toepassing van ‘drone-zwermen’, waarbij talloze drones tegelijkertijd worden aangestuurd om bijvoorbeeld gezamenlijk een figuur te vormen als alternatief voor vuurwerk.

De concentratie van drone-kennis op Valkenburg trekt niet alleen startups aan. Zo heeft ROC Amsterdam 25 studenten op de campus ondergebracht. En de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een vestiging geopend. De Vries: ‘De afstand tussen beleid maken, handhaven en innovatieve nieuwe toepassingen wordt daarmee verkleind.'

De hoofdmissie van het Rijksvastgoedbedrijf is en blijft woningbouw, benadrukt Vermeer.  Komt de campus de afgesproken proefperiode door, dan blijft hij. Tegelijkertijd stimuleert het Rijksvastgoedbedrijf een innovatieve industrie die  in Zuid-Holland voor hoogwaardige werkgelegenheid zorgt. 'Met Unmanned Valley laten we zien wat Valkenburg kan worden; een innovatieve en duurzame woon- en werkplek.’

Meer weten?

Boek een drone-testvlucht via de RVB-website.

Bezoek de website van Unmanned Valley