Verkoop voormalig Pieter Baan Centrum in Utrecht

De openbare inschrijving met uitgebreide voorselectie van het voormalige Pieter Baan Centrum  start op 17 januari 2022. Dit unieke complex ligt op een steenworp afstand van het centrum van Utrecht.

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
Het voormalig Pieter Baan Centrum (PBC) aan de Gansstraat in Utrecht. (foto: Biedboek.nl)

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), dat door de gemeente Utrecht is opgesteld in samenwerking met eigenaar Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en het Atelier Rijksbouwmeester, biedt de mogelijkheid om op de locatie van het voormalig Pieter Baan Centrum (PBC) bovengronds een mix van functies te realiseren. De maximale omvang bedraagt 15.500 vierkante meter bruto vloer opperlak (bvo), het totale oppervlak van alle verdiepingen inclusief de binnen- en buitenmuren.

In het programma van eisen zijn de kaders van de nieuwe bestemming vastgelegd. Hierbij geldt voor wonen een maximum van 10.000 vierkante meter bvo en is er minimaal 3.000 vierkante meter bvo gepland voor cultuur en onder meer kunstenaars. Voor maatschappelijke functies is minimaal 500 vierkante meter bvo gereserveerd. Voor horeca en kleinschalige kantoren is respectievelijk maximaal 500 vierkante meter bvo en 1.500 vierkante meter bvo beschikbaar. Daarnaast wordt aan de oever van de nabijgelegen Kromme Rijn een park ontwikkeld.

Bijzondere woonvormen

Het wonen is onderverdeeld in 25% sociale huur specifiek voor aandachtsgroepen, onder meer arbeidsmigranten, statushouders en dak- en thuislozen, 10% reguliere sociale huur, 30% middenhuur en 35% vrije sector. Deze verhouding wordt gemeten in aantallen woningen.

Met het programma voor bijzondere woongroepen wordt aangesloten bij de groeiende behoefte aan wonen voor mensen die moeilijk een huis kunnen vinden, zoals kwetsbare jongeren die vanuit de Jeugdzorg toegroeien naar een zelfstandig bestaan en woningzoekenden die uitstromen uit de maatschappelijke opvang.

Verkoop via openbare inschrijving

Dit complex wordt aangeboden op Biedboek.nl via een openbare inschrijving met uitgebreide voorselectie. Het PBC-complex heeft bijzondere cultuurhistorische betekenis. Voorkeur wordt gegeven aan een nieuwe bestemming die deze behoudt.

Op basis van het door de gemeente opgestelde programma kunnen geïnteresseerde partijen tot 21 april 2022 hun visie op de herontwikkeling van het complex indienen. Een selectiecommissie beoordeelt de visies. Partijen die voldoen aan de minimaal te behalen scores kunnen op 19 september 2022 een bod doen op het complex. De condities voor de verkoop en de te volgen procedure zijn te vinden op Biedboek.nl.

Meer weten?

Biedboek.nl: Voormalig Pieter Baan Centrum Gansstraat 162, 164 en 170 te Utrecht