Schevenings zorgcentrum voor gedetineerden wordt stikstofarm gebouwd

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert op het terrein van de gevangenis in Scheveningen een nieuw zorgcentrum voor gedetineerden. In verband met onder meer een nabijgelegen Europees beschermd natuurgebied vindt de bouw, waarmee komend jaar wordt gestart, stikstofarm plaats.

Beeld: ©cepezed

De bouwplannen voor de gevangenis dreigden voorjaar 2019 vast te lopen na de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid van het kabinet, bekend als Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor golden plots aanzienlijk strengere regels. Daarbij komt dat de Scheveningse gevangenis direct naast het Europees beschermd natuurgebied Meijendel ligt. Dit betekent dat de stikstofuitstoot tijdens de bouw tot een minimum beperkt moet worden.

Langdurig uitstel van de nieuwbouw van het penitentiair zorgcentrum was geen optie. Het huidige zorgcentrum is sterk verouderd en vervangende huisvesting noodzakelijk. In het zorgcentrum, kunnen gedetineerden terecht voor onder meer een huisarts, fysiotherapeut, tandarts, psycholoog en herstel na een elders uitgevoerde operatie. Het wordt gerealiseerd op een braakliggend terrein binnen de muren van de gevangenis.

Beeld: ©cepezed

Units versus prefab

Ingenieursbureau Tauw heeft de mogelijkheden van stikstofarme bouw onderzocht. Dit resulteerde in een aanbesteding waarop drie partijen inschreven. Het consortium dpcp, een samenwerkingsverband van Du Prie bouw & ontwikkeling en cepezedprojects, haalde de opdracht binnen.

In de aanbestedingsprocedure zijn twee stikstofarme bouwmethodes tegen elkaar afgewogen. Het ging hierbij aan de ene kant om in een fabriek gemaakte 3D units ter grootte van een zeecontainer. Of 2D ‘flatpacks’, waarbij gebruik wordt gemaakt van prefab gebouwdelen die ter plaatse worden gemonteerd.

Beide technieken hebben het voordeel dat de bouwwerkzaamheden grotendeels in een fabriek op een andere locatie plaatsvinden. Maar voor unitbouw zijn meer transportbewegingen nodig dan de door dpcp gebruikte prefab flatpacks.

Beeld: ©cepezed

Bouw-hub

Het geselecteerde consortium dpcp beperkt de stikstofuitstoot verder door gebruik te maken van een nabijgelegen hub voor bouwmaterialen en –personeel. Daar vindt een bundeling plaats van de transporten, zodat er zo min mogelijk vrachtwagens en busjes naar PI Scheveningen rijden die stikstof uitstoten. Tussen de hub en de bouwplaats worden bovendien zoveel mogelijk elektrische voertuigen ingezet.

Het gebouw doet na oplevering dienst als een tijdelijke huisvesting voor een periode van zo’n 10 jaar. Maar het heeft de kwaliteit van een gebouw met een langere levensduur. Bovendien kan het gebouw door het ontwerp van architectenbureau cepezed relatief eenvoudig worden gedemonteerd.

Door een tussentijdse versoepeling van de stikstofregelgeving voor de bouw- en aanlegfase van een gebouw, is de in Scheveningen gekozen aanpak niet meer strikt noodzakelijk. Toch houdt het Rijkvastgoedbedrijf vast aan de stikstofarme nieuwbouw. Want het Rijksvastgoedbedrijf was niet alleen aangenaam verrast door wat er mogelijk is. Het vastgoedbedrijf van de Rijksoverheid wil zo ook bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en ervaring op dit gebied.