Fundering uit de 13e eeuw gevonden op het Binnenhof

Tijdens het funderingsonderzoek, dat voorafgaat aan de Binnenhofrenovatie, zijn archeologen van de gemeente Den Haag gestuit op funderingen uit de 13e eeuw. Het zijn resten van een nog onbekend gebouw uit de tijd van graaf Floris de Vijfde.

20211129-archeo-binnenhof-4-lr.jpg
Funderingen uit de 13e eeuw. (Beeld: Jurriaan Brobbel)

De muurresten zijn opgebouwd uit zeer grote bakstenen, zogenoemde kloostermoppen. Ze liggen onder de galerij van de Eerste Kamer. Daar is eerder deze maand een zware fundering gevonden van een trapportaal uit vermoedelijk de 15e eeuw. Archeoloog Monique van Veen: ‘Van het Binnenhof bestaat relatief weinig oud kaartmateriaal.’

Lees meer