Waterbank op vliegbasis voor hergebruik restwater

Op maandag 13 september startte op vliegbasis Eindhoven officieel ‘De Waterbank’. Hierbij wordt op de vliegbasis restwater tijdelijk opgeslagen in een bovengrondse waterbufferzak van 200 m3 om het op een later moment te hergebruiken. Het Rijksvastgoedbedrijf stelde de vliegbasis ter beschikking voor de eerste pilot om op diverse locaties in het Dommelgebied praktijkervaring op te doen.

Beeld: ©Waterschap De Dommel

De droogte van de afgelopen jaren heeft laten zien, dat er meestal nog wel water is, alleen is dat niet altijd daar waar het nodig is. De Waterbank is een nieuw concept voor duurzamer gebruik van water. Door vraag en aanbod van restwater met elkaar te verbinden biedt dit initiatief een alternatief voor kleinschalig grondwatergebruik en voorkomt het waterverspilling. Tot eind 2022 gaat De Waterbank op 10 tot 15 pilotlocaties in het Dommelgebied praktijkervaring opdoen

Restwater is water dat te goed is om weg te gooien. Voorbeelden zijn spoel-/koelwater, hemelwater en oppervlaktewater dat nu wordt afgevoerd of de watervoorraad die overblijft na een evenement. Op vliegbasis Eindhoven wordt het water tijdelijk opgeslagen in een bovengrondse waterbufferzak tot 200 m3 inhoud. Dat water kan op een later moment gebruikt worden (‘Water voor later’), maar ook aan een andere partij geschonken worden. Bijvoorbeeld op plekken waar grondwater in kleine hoeveelheden wordt opgepompt zoals bij volkstuinen, het onderhoud van openbaar groen, campings, sportterreinen en de agrarische sector. De Waterbank onderzoekt ook structurele oplossingen voor het hergebruik van grote waterstromen als alternatief voor het gebruik van grondwater.

De Waterbank is bedacht door het bedrijf MTD uit Tilburg en Waterschap De Dommel. Het Rijksvastgoedbedrijf stelde de locatie ter beschikking. MTD Flexwater verzorgt de logistiek en techniek.