Samenvatting voorlopig ontwerp Tweede Kamer

De zeven gebouwen waarin de Tweede Kamer op het Binnenhof in Den Haag is gehuisvest, dateren uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw. Ze verschillen in bouwstijl, monumentale status en kennen hun eigen bijzonderheden. Zes architectenbureaus vormen samen met de technisch adviseurs, het Rijksvastgoedbedrijf èn de gebruiker - de Tweede Kamer - het integrale ontwerpteam voor de renovatie van het Tweede Kamercomplex. Elk architectenbureau neemt een deel van het complex voor zijn rekening. De laatste keer dat de Tweede Kamergebouwen zijn gerenoveerd, is dertig jaar geleden.

Statenhal Tweede Kamer
Beeld: Corné Bastiaansen
Statenhal Tweede Kamer

Verbeteringen

De afgelopen dertig jaar is het Binnenhof steeds intensiever gebruikt. Er zijn meer vergaderingen en meer bezoekers. En die groei gaat door. Nu er weer een renovatie plaatsvindt, worden technische verbeteringen gerealiseerd. Denk hierbij aan ICT en audiovisuele verbeteringen, maar ook een betere toegankelijkheid. Intensiever gebruik maakt ook aanpassingen in de beveiliging nodig. En tot slot wordt de bruikbaarheid van de gebouwen aangepakt. Dit gaat over de indeling van functies in het gebouw, maar ook over het binnenklimaat. Overigens is de renovatie van het hele Binnenhofcomplex grotendeels een technische renovatie. Maar er worden ook functionele verbeteringen gerealiseerd, zoals de centrale publieksentree.

Waarden

Het voorlopig ontwerp van de Tweede Kamer dat met deze samenvatting wordt gedeeld is opgesteld aan de hand van een aantal centrale waarden: belevingswaarde, gebruikswaarde, toekomstwaarde, omgevingswaarde en monumentwaarde. Aan de hand van deze leidraden zijn de ontwerpteams in overleg aan de slag gegaan. In de brochure staat beschreven hoe zij dit deden samen met de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf.

Presidium

Dit ontwerp is na advisering door de bouwbegeleidingscommissie van de Tweede Kamer, vastgesteld door het Presidium. Het Presidium is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp met daarin bijvoorbeeld kleur- en materiaalkeuzes.