Nieuwe wijk locatie Valkenburg een stap dichterbij

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling van voormalig marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk. De gemeenteraad van Katwijk gaf gisteren groen licht voor de samenwerking. Dit is een doorbraak in een lange periode van voorbereiding en onderhandeling.

Beeld: Bas Kijzers
De betrokken bestuurders en projectteamleden van de gebiedsontwikkeling locatie Valkenburg (Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Katwijk)

Bouwprogramma en planning

Beide partijen zijn dan ook blij met deze belangrijke stap en wensen zo snel mogelijk te starten met de ontwikkeling. De realisatie van de nieuwe wijk komt nu echt dichterbij. In de overeenkomst staat onder andere beschreven hoe het bouwprogramma en de planning eruitzien. De ambities zijn hoog. 5600 diverse woningen die in een tijdsbestek van ongeveer 15 jaar worden gebouwd: sociale huurwoningen, betaalbare en duurdere koopwoningen en vrije kavels.

Roger Mol, directeur Transacties & Projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf, is blij met het bereiken van een overeenkomst. “Er is goed overleg geweest met de gemeente Katwijk. De overeenkomst geeft ons houvast en vertrouwen om samen met de gemeente Katwijk en alle andere betrokken partijen een nieuwe en duurzame ontwikkeling op voormalig vliegkamp Valkenburg neer te zetten. Zo kan het Rijk invulling geven aan de urgente woningbehoefte in deze regio. Ik kijk uit naar uitdagende plannen van marktpartijen die het gebied samen met ons willen ontwikkelen tot een innovatieve en hoogwaardige plek om te wonen en te werken.”

Vanaf de start van de woningbouw, naar verwachting in 2022, worden 300 tot 500 woningen per jaar gebouwd. De wijk wordt energieneutraal, krijgt een bevaarbaar krekenlandschap en een goed netwerk van wandel- en fietspaden naar naastgelegen natuurgebieden. Er komen ook maatschappelijke en commerciële voorzieningen in de nieuwe wijk zoals basisscholen, kinderopvang, gezondheidscentra en winkels passend bij het dorpse karakter zoals een kapper of een bloemist.

Wethouder Stedelijke ontwikkeling en wonen Gerard Mostert is na een lange tijd van onderhandeling en plannen maken, opgelucht. “We gaan nu echt samen de gebiedsontwikkeling van de grond trekken. Katwijk is daarin verantwoordelijk voor de planologische procedures en het bewaken van de kwaliteit van bouwplannen en inrichting van de openbare ruimte."

Vervolg

Geïnteresseerden voor een woning moeten nog even geduld hebben. Eind september neemt de gemeenteraad van Katwijk een besluit over het stedenbouwkundig raamwerk voor het noordelijk deel met de eerste 3500 woningen. Dat raamwerk is de basis voor het bestemmingsplan dat dit jaar nog in procedure wordt gebracht. Met het definitieve bestemmingsplan start het Rijksvastgoedbedrijf vanaf medio volgend jaar met de verkoop van grond aan projectontwikkelaars.