Facturen onderhoud kunnen tijdelijk eerder worden ingediend

Leveranciers van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden voor het Rijksvastgoedbedrijf mogen vanaf vandaag facturen tijdelijk eerder indienen bij (deels) uitgevoerd werk. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft dit besloten na overleg met Techniek Nederland en een groot aantal leveranciers.

Beeld: Erik Jansen
Onderdeel van de duurzame energieinstallaties in de kelder van het gerechtsgebouw van Breda

Door de maatregelen tegen corona kunnen leveranciers van onderhoudswerkzaamheden in liquiditeitsproblemen komen. Dit speelt vooral bij contracten waarbij gewerkt wordt met facturen per kwartaal. Voor deze bedrijven maakt het veel uit als ze zo snel mogelijk betaald krijgen voor de werkzaamheden die wel door kunnen gaan, omdat er bij andere klanten opdrachten wegvallen of uitgesteld worden. Daarom biedt het Rijksvastgoedbedrijf nu tijdelijk de mogelijkheid om af te spreken dat de opdrachtnemer daar waar sprake is van kwartaaltermijnen nu maandelijks in (deel)termijnen factureert. Dit moet wel vooraf worden vastgelegd als contractwijziging.

Voorwaarden

De ingediende facturen worden gehonoreerd, onder de volgende voorwaarden:

  • De tijdelijke versoepeling van de contracteisen moet schriftelijk worden vastgelegd tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de opdrachtnemer.
  • Uitsluitend werk wat is uitgevoerd, wordt betaald;
  • Betaling vindt achteraf plaats;
  • Er mag geen sprake zijn van voorfinanciering of verlening van voorschotten;

Het Rijksvastgoedbedrijf zal in overleg met de brancheorganisaties bepalen hoe lang deze tijdelijke  afspraken duren.

Meer informatie en vragen

Leveranciers die van deze regeling gebruik willen maken, kunnen dit melden bij hun gebruikelijke contactpersoon (contractmanager, objectmanager, of contractbeheerder). Door de huidige omstandigheden kan het soms voorkomen dat een reactie van het Rijksvastgoedbedrijf langer op zich laat wachten dan gebruikelijk. In dat soort gevallen kunnen leveranciers ook contact opnemen via het vragenformulier COVID-19 (corona):

Vragenformulier COVID-19

* verplicht in te vullen

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: naam@domein.nl zodat wij kunnen reageren op uw vraag of opmerking.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)