Tegemoetkoming inschrijfkosten bij aanbestedingen Rijksvastgoedbedrijf

Wanneer het onvermijdelijk is dat inschrijvers bij een aanbesteding aanzienlijke kosten voor een inschrijving moeten maken, vergoedt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voortaan in beginsel een deel van deze inschrijvingskosten. De handreiking ‘Tegemoetkoming inschrijvingskosten’, die het RVB opstelde, maakt inzichtelijk wanneer een tegemoetkoming aan de orde is en wat de hoogte hiervan is.

RVB Handreiking
Beeld: Pixabay

Marktvisie

De handreiking past in de Marktvisie en werd besproken met de brancheorganisaties BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en Techniek Nederland. Het bevat handvatten voor het bieden van een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten binnen aanbestedingsprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf.

Zorgvuldige overweging

Het Rijksvastgoedbedrijf overweegt altijd zorgvuldig wat nodig is om een inschrijving te kunnen beoordelen, bijvoorbeeld door de keuze van de procedure, de contractvorm en het gunningscriterium. Wanneer het onvermijdelijk is dat inschrijvers een aanzienlijke inspanning moeten leveren, vergoedt het Rijksvastgoedbedrijf in beginsel een deel van de gemaakte inschrijvingskosten.