Voorgenomen gunning Paleis van Justitie ‘s-Hertogenbosch

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, mede in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, het voornemen om de opdracht voor de renovatie van het Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch te gunnen aan Dura Vermeer/Croonwolter&dros. Door een herindeling van het huidige kantorendeel en nieuwe bouwkundige en installatietechnische elementen, wordt het gebouw geschikt gemaakt voor de toekomst en voor de huisvesting van meerdere Justitieorganisaties. De definitieve opdrachtverstrekking vindt naar verwachting half januari 2020 plaats.

Beeld: Dirk Verwoerd
Paleis van Justitie, Leeghwaterlaan 8, Den Bosch

Grondige renovatie kantoorgedeelte

Het kantoorgedeelte van het Paleis van Justitie wordt de komende jaren grondig gerenoveerd. Dit is nodig omdat veel (technische) voorzieningen in het gebouw aan vervanging toe zijn. Om ruimte te maken voor de verbouwingen en de daarmee samenhangende interne verschuivingen, verhuisde medio 2019 al een deel van de medewerkers van het Paleis van Justitie tijdelijk naar 2 naastgelegen gebouwen, de Magistraat en de Magis. Uitsluitend het kantoorgedeelte wordt gerenoveerd: zittingen gaan tijdens de renovatie gewoon door.

Ruimte voor meerdere J&V organisaties

De renovatie zorgt ervoor dat de beschikbare ruimte efficiënter wordt ingedeeld zodat uiteindelijk meer Justitieorganisaties in het paleis hun intrek kunnen nemen. De huidige bewoners zijn de rechtbank Oost Brabant, het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, het Openbaar Ministerie (Arrondissementsparket, Ressortsparket, Landelijk Parket en Functioneel Parket), Rijksrecherche en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP). Na de renovatie vestigen ook de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de Immigratie en Naturalisatiedienst Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zich in het Paleis van Justitie. Medio 2023 is de renovatie afgerond.