Start archeologisch onderzoek projectlocatie Valkenburg

Het Rijksvastgoedbedrijf is begonnen met archeologisch onderzoek op projectlocatie Valkenburg. Op het voormalig vliegkamp, een gebied dat al sinds de late bronstijd (vanaf ca. 1.000 voor Christus) bewoond is, komen straks 5.000 nieuwe woningen. Bouwen kan pas als de archeologische resten van het gebied door de archeologen zijn veiliggesteld.

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
Archeologiewerkzaamheden Valkenburg, augustus 2019

“Dit gebied is minstens 3.000 jaar bewoond geweest. Dat hebben eerdere vooronderzoeken al laten zien. We verwachten dan ook gebruiksvoorwerpen en grondsporen te vinden die duiden op prehistorische huisplaatsen, maar ook resten van Romeinse, Middeleeuwse en latere bewoning”, aldus Peter Jongste, archeoloog voor het Rijksvastgoedbedrijf.

Het 325 hectare grote gebied heeft dus een rijke geschiedenis. Hoewel de natuur van het gebied voor uitdagingen zorgde, is het een plek geweest waar mensen zich graag vestigden. Zo heeft de strijd tegen het water vanaf de prehistorie altijd een rol gespeeld en grensde het gebied aan de Limes, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Het voormalig vliegkamp speelde ook een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog en gedurende de Koude Oorlog.

Ontwikkeling woningbouw

Het archeologisch onderzoek dat in augustus startte, is ter voorbereiding op de ontwikkeling van de woningbouw. Bouwen kan pas als de archeologische resten van het gebied door de archeologen zijn veiliggesteld. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de combinatie Archol BV-ADC Archeoprojecten.

In het gebied komt een nieuwe duurzame wijk met maximaal 5.000 woningen, een werkpark, maatschappelijke en commerciële voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Het Rijksvastgoedbedrijf bereidt samen met de gemeente Katwijk de ontwikkeling voor van de woningbouw.

Nieuws over belangrijke vondsten, zal het Rijksvastgoedbedrijf delen via onze site of social media kanalen.

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
Archeologiewerkzaamheden Valkenburg, augustus 2019